Chuyên đề Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 5

1.1. KHÁI NIỆM VĂN HÓA KINH DOANH 5

1.1.1. Khái quát chung về văn hóa 5

1.1.2. Khái niệm về văn hóa kinh doanh 7

1.1.3. Văn hóa kinh doanh – văn hóa doanh nghiệp 9

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA KINH DOANH 10

1.3. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN VĂN HÓA KINH DOANH 11

1.4. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA KINH DOANH 20

1.4.1. Văn hoá kinh doanh là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh 21

1.4.2. Văn hoá doanh nghiệp "tiêu cực" là yếu tố kìm hãm sự phát triển 24

1.5. TÍNH CHẤT “MẠNH”, “YẾU” CỦA VĂN HÓA KINH DOANH. 25

CHƯƠNG 2

NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 29

2.1. NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN VĂN HÓA KINH DOANH NHẬT BẢN 29

2.1.1. Con người Nhật Bản 29

2.1.2. Những nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản 31

2.2. NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA KINH DOANH NHẬT BẢN 34

2.2.1. Những nét đặc trưng trong văn hóa kinh doanh Nhật Bản 34

2.2.2. Một số mô hình kinh doanh thành công của Nhật Bản 50

2.2.3. Tinh thần Sato 57

CHƯƠNG 3

NHỮNG BÀI HỌC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 64

3.1. THỰC TRẠNG VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM 64

3.1.1. Về văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay 65

3.2. BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TỪ VĂN HÓA KINH DOANH NHẬT BẢN 71

3.2.1. Xác định mục đích và phương hướng kinh doanh đúng đắn 71

3.2.2. Dành sự quan tâm hơn nữa đến việc tuyển chọn và đãi ngộ nhân sự 73

3.2.3. Xây dựng một mô hình kinh doanh lý tưởng, năng động và tiến bộ 74

3.2.4. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong cộng đồng 75

3.3. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI KINH DOANH VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN 76

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY