Chuyên đề Những bước khởi đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam

Hệ thống giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán được xây dựng trên cơ sở 3 module: Hệ thống giao dịch (do Thái Lan cung cấp). Hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ. Hệ thống công bố thông tin và giám sát thị trường.Hệ thống này chỉ đáp ứng được quy mô thị trường ở mức 20 - 25 loại chứng khoán và 10 - 12 công ty chứng khoán, với thời gian hoạt động từ 2 - 3 năm.Trong 5 tháng qua , hệ thống này luôn hoạt động tốt, góp phần giúp thị trường hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hệ thống này đã thể hiện một số nhược điểm chính: phụ thuộc nhiều vào hẹ thống giao dịch do phía Thái Lan chưa chuyển giao đầy đủ, mới chỉ ở mức vận hành; có khó khăn cho việc bảo trì khi có sự cố; và việc công bố tông tin còn hạn chế do chưa xây dựng được mạng diện rộng (WAN).

Hệ thống giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán được xây dựng trên cơ sở 3 module:

Hệ thống giao dịch (do Thái Lan cung cấp).

Hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ.

Hệ thống công bố thông tin và giám sát thị trường.

Hệ thống này chỉ đáp ứng được quy mô thị trường ở mức 20 - 25 loại chứng khoán và 10 - 12 công ty chứng khoán, với thời gian hoạt động từ 2 - 3 năm.

Trong 5 tháng qua , hệ thống này luôn hoạt động tốt, góp phần giúp thị trường hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hệ thống này đã thể hiện một số nhược điểm chính: phụ thuộc nhiều vào hẹ thống giao dịch do phía Thái Lan chưa chuyển giao đầy đủ, mới chỉ ở mức vận hành; có khó khăn cho việc bảo trì khi có sự cố; và việc công bố tông tin còn hạn chế do chưa xây dựng được mạng diện rộng (WAN).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY