Chuyên đề Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Một số ý kiên nâng cao hiêu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cơ khí Hà Nội

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I. 2Cơ sở lý luận của việc nâng cao trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty. 21.1.Tổng quan về quản trị nhân lực. 21.1.1.Một số khái niệm về quản trị nhân lực 21.1.2.Sự cần thiết phải quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 31.1.3.Đặc điểm ,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực. 41.2.Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá trình độ. 51.2.1-Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng và cơ cấu. 51.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng, nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian và cường độ lao động. 61.2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu (theo tình hính kết quả sản xuất kinh doanh) gồm có : 71.3.1.Tuyển chọn và bố trí nguồn nhân lực. 91.3.2.Tổ chức phân công và hiệp tác lao động. 101.3.3.Đánh giá thực hiện công việc. 111.3.4 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 121.3.5.Tạo và gia tăng động lực làm việc. 131.3.6.Kỷ luật lao động. 151.4. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 15Chương II 17Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực và công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí Hà Nội. 172.1. Quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm tổ chức kinh tế, kỹ thuật của Công ty cơ khí Hà Nội 172.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 172.1.2- Một số đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. 192.1.3.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và phương hướng trong những năm tới. 282.2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở công ty. 292.2.1-Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng và cơ cấu. 292.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian và cường độ lao động. 332.2.3-Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu. 382.3-Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 402.3.1.Tuyển dụng lao động. 402.3.3.Đánh giá thực hiện công việc 442.3.4.Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 462.3.5.Công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 492.3.6. Kỷ luật lao động. 562.4.Nhận xét về hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 582.4.1.Nhận xét chung. 582.4.2.Những tồn tại trong việc sử dụng nguồn nhân lực ở Công ty cơ khí Hà Nội 59Chương III: 61Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quảnlý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội 613.1.Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua tuyển dụng 613.2.Về công tác đánh giá thành tích công tác 623.3.Về phân công lao động. 623.4.Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 633.5.Về công tác tại và gia tăng động lực 643.6.Về công tác kỷ luật lao động. 663.7.Một số đề xuất khác. 68

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I. 2

Cơ sở lý luận của việc nâng cao trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty. 2

1.1.Tổng quan về quản trị nhân lực. 2

1.1.1.Một số khái niệm về quản trị nhân lực 2

1.1.2.Sự cần thiết phải quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 3

1.1.3.Đặc điểm ,chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực. 4

1.2.Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá trình độ. 5

1.2.1-Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng và cơ cấu. 5

1.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng, nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian và cường độ lao động. 6

1.2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu (theo tình hính kết quả sản xuất kinh doanh) gồm có : 7

1.3.1.Tuyển chọn và bố trí nguồn nhân lực. 9

1.3.2.Tổ chức phân công và hiệp tác lao động. 10

1.3.3.Đánh giá thực hiện công việc. 11

1.3.4 đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 12

1.3.5.Tạo và gia tăng động lực làm việc. 13

1.3.6.Kỷ luật lao động. 15

1.4. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 15

Chương II 17

Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực và công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí Hà Nội. 17

2.1. Quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm tổ chức kinh tế, kỹ thuật của Công ty cơ khí Hà Nội 17

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 17

2.1.2- Một số đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. 19

2.1.3.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và phương hướng trong những năm tới. 28

2.2.Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở công ty. 29

2.2.1-Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo số lượng và cơ cấu. 29

2.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chỉ tiêu thời gian và cường độ lao động. 33

2.2.3-Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu. 38

2.3-Nghiên cứu quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 40

2.3.1.Tuyển dụng lao động. 40

2.3.3.Đánh giá thực hiện công việc 44

2.3.4.Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 46

2.3.5.Công tác tạo và gia tăng động lực làm việc 49

2.3.6. Kỷ luật lao động. 56

2.4.Nhận xét về hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội. 58

2.4.1.Nhận xét chung. 58

2.4.2.Những tồn tại trong việc sử dụng nguồn nhân lực ở Công ty cơ khí Hà Nội 59

Chương III: 61

Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quảnlý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cơ khí Hà Nội 61

3.1.Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua tuyển dụng 61

3.2.Về công tác đánh giá thành tích công tác 62

3.3.Về phân công lao động. 62

3.4.Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 63

3.5.Về công tác tại và gia tăng động lực 64

3.6.Về công tác kỷ luật lao động. 66

3.7.Một số đề xuất khác. 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY