Chuyên đề Nghiên cứu tác động cuả Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đến hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty Bảo hiểm dầu khí Khu vực Tây Bắc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM BẢO HIỂM CHÁY, NỔ 3

1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM. 3

1.1.1 Lý luận chung về bảo hiểm. 3

1.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm. 6

1.1.3 Chức năng, vai trò, tác dụng của bảo hiểm. 8

1.1.4 Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm. 9

1.1.5. Phân loại bảo hiểm.: 11

1.2. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ. 11

1.2.1Cháy và sự cần thiết của bảo hiểm cháy. 11

1.2.2 Những nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy. 16

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC 28

2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ TÂY BẮC. 28

2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 28

2.1.3 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và sản phẩm cung cấp. 37

2.1.2 Công ty BHDK khu vực Tây Bắc. 40

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh. 41

2.1. 4 Phương hướng phát triển trong thời gian tới. 45

2.2. VÀI NÉT VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA. 46

2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam. 46

2.2.2. Hiện trạng chung về công tác PCCC và các vụ cháy ở Việt Nam thời gian qua. 48

2.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ ĐỊNH 130/2006/NĐ-CP NGÀY 8/11/2006 ĐẾN TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY NỔ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ KHU VỰC TÂY BẮC. 72

2.3.1.Qui định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 72

2.3.2 Những tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 77

2.3.3. Thuận lợi & Khó khăn. 93

2.3.4 Định hướng của công ty BHDK Tây Bắc trong nắm bắt cơ hội thị trường BH cháy thời gian tới. 98

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TRIỂN KHAI 99

3.1 ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC: 99

3.3 ĐỐI VỚI CÔNG TY BẢO HIỂM. 103

3.3.1 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. 103

3.3.2 Công ty BHDK Tây Bắc. 104

KẾT LUẬN 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY