Chuyên đề Nghiên cứu phương pháp xác định doanh thu từ HĐCI trong lĩnh vực BC, VT của Tổng công ty BC-VT Việt Nam

1

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Phần I. Xác định danh mục HĐCI BC - VT tính doanh thu 2

I. Một số vấn đề lý luận chung 2

1. Khái niệm, bản chất và tiêu chí xác định HĐCI 2

1.1. Khái niệm HĐCI 2

1.2. Một số nội dung cơ bản của cơ chế quản lý HĐCI của nhà nước 2

1.3. Bản chất kinh tế của HĐCI 3

2. Biểu hiện HĐCI trong lĩnh vực BC - VT 4

2.1. HĐCI trong lĩnh vực BC - VT 4

2.2. Biểu hiện HĐCI trong lĩnh vực BC- VT 5

2.3. Khái niệm và bản chất doanh thu từ HĐCI trong lĩnh vực BC - VT của Tổng Công ty 6

II. Xác định danh mục HĐCI doanh thu 7

1. HĐCI trong lĩnh vực BC - VT của Tổng Công ty 7

2.Danh mục HĐCI BC - VI tính doanh thu 10

2.1. Tổ chức thực hiện các loại HĐCI BC - VT của TCT 10

2.2. Hoạt động công ích loại 2 14

2.3. Hoạt động công ích loại 3 phổ cập dịch vụ BC - VT PHBC theo yêu

cầu của nhà nước 16

2.4. Hoạt động công ích loại 4 17

2.5. Hoạt động công ích loại 5 18

3. Danh mục HĐCI BC - VT tính doanh thu 18

Phần II. Phương pháp xác định doanh thu thực hiện HĐCI BC - VT 20

I. Tình hình quản lý và hạch toán doanh thu BC - VT 20

1. Tình hình quản lý và hạch toán doanh thu BC - VT 20

2. Mối quan hệ phân chia doanh thu cước giữa VNPT với các đối tác bên ngoài và các đơn vị thành viên 20

3. Mối quan hệ giữa doanh thu HĐCT và HĐKD 22

II. Phương pháp xác định doanh thu thực hiện HĐCI BC - VT 23

1. Nội dung cơ bản của phương pháp xác định 23

1.1. Mục tiêu, yêu cầu nguyên tắc cơ bản xác định doanh thu HĐCI

BC - VT 23

1.2. Nội dung cơ bản phương pháp xác định doanh thu HĐCI 25

2. Phương pháp xác định doanh thu HĐCI BC - VT 26

2.1. Phương pháp 1 27

2.2. Phương pháp 2 29

2.3. Phương pháp 3 33

2.4. Ưu điểm 36

2.5. Khó khăn 37

2.6. Điều kiện áp dụng phương pháp 37

3. Xác định doanh thu thực hiện HĐCI BCI - VT 37

3.1. Xác định doanh thu từ hoạt động công ích loại I 38

3.2. Xác định doanh thu hệ I các BĐTT 39

4. Xác định doanh thu HĐCI 40

4.1. Xác định doanh thu HĐCI loại 2 40

4.2. Xác định doanh thu HĐCI loại 4 50

4.3. Tập hợp doanh thu 4 loại HĐCIBC - VT toàn TCT 52

5. Phân tích, tính thử phương pháp xác định doanh thu HĐCI 52

5.1. Hoạt động của Hệ I 53

5.2. Cung cấp dịch vụ BC-VT và PHBC tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các xã khó khăn theo yêu cầu của nhà nước 53

5.3. HĐCI loại 3 53

5.4. HĐCI loại 4 54

Kết luận 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY