Chuyên đề Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc xuất khẩu của Công ty cổ phần May Thăng Long trên thị trường Mỹ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khái niệm về cạnh tranh 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2 Vai trò, phân loại cạnh tranh hàng hóa 6

1.1.2.1 Vai trò của cạnh tranh hàng hóa 6

1.1.2.2 Phân loại cạnh tranh 7

1.1.3 Khái niệm về năng lực cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm may mặc của doanh nghiệp 9

1.1.4 Đặc điểm về sản phẩm may mặc. 12

1.2 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm may mặc. 13

1.2.1 Chất lượng sản phẩm. 13

1.2.2 Mức độ hấp dẫn của sản phẩm là kiểu dáng, màu sắc, bao bì nhãn hiệu tính độc đáo tới khách hàng. 14

1.2.3 Uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. 14

1.2.3 Chi phí sản xuất sản phẩm. 15

1.2.4 Giá bán sản phẩm. 16

1.2.5 Khả năng sinh lợi trên một đơn vị sản phẩm : 16

1.2.6 Tốc độ tăng doanh thu, tốc độ tăng thị phần 17

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của sản phẩm 18

1.3.1 Nhóm các yếu tố vĩ mô. 18

1.3.2 Nhóm các yếu tố vi mô. 19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG TRÊN THỊ TRƯỜNG MỸ 26

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty 26

2.1.1. Tên công ty 26

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần May Thăng Long. 28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty : 34

2.2 Thực trạng cạnh tranh sản phẩm may mặc xuất khẩu của công ty trên thị trường Mỹ. 39

2.2.1 Tổng quan thị trường hàng dệt may Mỹ. 39

2.2.2 Tình hình xuất khẩu của công ty trên thị trường này. 43

2.2.2.1 Kim ngạch xuất khẩu 43

2.2.2.2 Các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ 46

2.2.3Thực trạng cạnh sản phẩm may mặc xuất khẩu của công ty 48

2.2.3.1 Thị phần xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường Mỹ 48

2.2.3.2 Tốc độ tăng doanh thu 49

2.2.3.3 Giá thành, giá cả 50

2.2.3.4 Chất lượng của sản phẩm, mức độ hấp dẫn của sản phẩm 51

2.2.3.5 Uy tín của thương hiệu, hình ảnh của công ty. 52

2.2.4 Các đối thủ cạnh tranh lớn của công ty 53

2.2.5 Các biện pháp công ty sử dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 55

2.2.5.1Công ty cạnh tranh bằng sản phẩm cấp trung bình và cấp thấp 55

2.2.5.2 Công ty cạnh tranh bằng giá. 55

2.2.5.3 Công ty cạnh tranh bằng thời hạn giao hàng. 56

2.3 Đánh giá kết quả cạnh tranh ở thị trường Mỹ của công ty may Thăng Long. 56

2.3.1 Những thành tựu đạt được 56

2.3.2 Các tồn tại trong hoạt động cạnh tranh hàng may mặc của công ty trên thị trường Mỹ. 57

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG MỸ 61

3.1 Dự báo nhu cầu tiêu dùng sản phẩm may mặc của Mỹ trong những năm tới 61

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm may mặc xuất khẩu của công ty. 62

3.2.1 Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. 62

3.2.2 Hạ giá bán sản phẩm bằng cách hạ chi phí phí liên quan. 63

3.2.3 Các giải pháp về thị trường. 64

3.3 Các điều kiện để thực hiện các giải pháp trên 66

KẾT LUẬN 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY