Chuyên đề Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần1 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH 3

1.1.Qúa trình hình thành và phát triển 3

1.1.1.Thông tin chung 3

1.1.2.Qúa trình phát triển . 3

1.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của công ty. 6

1.2.1.Cơ cấu tổ chức. 6

1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty. 12

1.3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây 13

Phần 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH 20

2.1. Nhận thức về năng lực cạnh tranh và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty. 20

2.1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh . 20

2.1.2.Vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp. 21

2.2.Phân tích môi trường kinh doanh tác động tới doanh nghiệp. 22

2.2.1.Môi trường quốc tế. 22

2.2.2.Môi trường quốc gia. 23

2.2.3.Môi trường cạnh tranh ngành. 24

2.3.Sử dụng chuỗi giá trị làm công cụ để phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh. 30

2.3.1.Mô hình chuỗi giá trị 30

2.3.2.Lý do sử dụng mô hình chuỗi giá trị để đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty. 31

2.4.Phân tích chuỗi giá trị đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sản xuất thương mại Đại Thanh. 32

2.4.1.Các hoạt động chính. 32

2.4.1.1.Hậu cần đầu vào. 32

2.4.1.2.Hoạt động sản xuất tác nghiệp. 33

2.4.1.3.Hậu cần đầu ra và phân phối thành phẩm 36

2.4.1.4. Marketing và hoạt động bán hàng. 37

2.4.2.Các hoạt động hỗ trợ 41

2.4.2.1.Hoạt động chung 41

2.4.2.2.Quản trị nhân lực 45

2.4.2.3. Hoạt động phát triển công nghệ, cải tiến sản phẩm. 49

Phần 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH 50

3.1.Mục tiêu phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. 50

3.1.1.Mục tiêu. 50

3.1.2.Phương hướng. 50

2.2.3.Sử dụng ma trận SWOT xác định chiến lược cạnh tranh cho công ty. 51

3.2.Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Thanh. 53

3.2.1.Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường. 53

3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. 55

3.2.3. Hoàn thiện kênh phân phối cho công ty. 57

3.2.4. Hoàn thiện tốt hệ thống quản lý chất lượng cho công ty. 58

3.2.5. Xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho công ty. 59

3.2.6. Hoàn thiện công tác hậu cần trước và sau khi sản xuất cho công ty. 61

KẾT LUẬN 62

Danh mục tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY