Chuyên đề Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 31.1NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.1Khái niệm 31.1.2Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 31.1.2.1Hoạt động huy động vốn 31.1.2.2 Hoạt động tín dụng 41.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: 51.1.2.4 Các hoạt động khác 61.1.3 Các dịch vụ ngân hàng 71.2HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 101.2.1 Khái niệm 101.2.2 Đặc điểm 101.2.3 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 121.2.3.1 Thanh toán bằng séc 131.2.3.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi-chuyển tiền 171.2.3.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 191.2.3.4 Thanh toán bằng thư tín dụng 221.2.3.5 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 241.2.3.6 Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác 251.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DUNG TIỀN MẶT TẠI CÁC NGÂN HANG THƯƠNG MẠI 271.3.1 Môi trường kinh tế 271.3.2. Môi trường pháp lí 281.3.3. Khoa học công nghệ 281.3.4. Trình độ dân trí 291.3.5. Yếu tố tâm lí 29CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY 302.1.TỔNG QUAN VỀ NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY 302.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây 302.1.2.Hoạt động kinh doanh của chi nhánh 322.1.2.1. Nguồn vốn 322.1.2.2. Sử dụng vốn 342.1.2.3 Tình hình phát triển các dịch vụ mới, công tác hỗ trợ kinh doanh tại chi nhánh 352.1.2.5 Kết quả tài chính 382.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 412.2.1 Tình hình áp dụng các hình thức TTKDTM 412.2.2 Kết quả đạt được 472.2.3 Hạn chế và nguyên nhân 50CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 533.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 533.1.1 Định hướng kinh doanh 533.1.2 Định hướng hoạt động TTKDTM 553.2 GIẢP PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 563.2.1 Đa dạng hoá các hình thức thanh toán không dung tiền mặt 563.2.2 Phát triển Marketing ngân hàng 593.2.4 Phát triển quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 613.2.5 Thực hiện cơ chế chính sách phù hợp 63KẾT LUẬN 65

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 3

1.1NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1.1Khái niệm 3

1.1.2Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3

1.1.2.1Hoạt động huy động vốn 3

1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 4

1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: 5

1.1.2.4 Các hoạt động khác 6

1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng 7

1.2HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 10

1.2.1 Khái niệm 10

1.2.2 Đặc điểm 10

1.2.3 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 12

1.2.3.1 Thanh toán bằng séc 13

1.2.3.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi-chuyển tiền 17

1.2.3.3 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 19

1.2.3.4 Thanh toán bằng thư tín dụng 22

1.2.3.5 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. 24

1.2.3.6 Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác 25

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DUNG TIỀN MẶT TẠI CÁC NGÂN HANG THƯƠNG MẠI 27

1.3.1 Môi trường kinh tế 27

1.3.2. Môi trường pháp lí 28

1.3.3. Khoa học công nghệ 28

1.3.4. Trình độ dân trí 29

1.3.5. Yếu tố tâm lí 29

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY 30

2.1.TỔNG QUAN VỀ NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY 30

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây 30

2.1.2.Hoạt động kinh doanh của chi nhánh 32

2.1.2.1. Nguồn vốn 32

2.1.2.2. Sử dụng vốn 34

2.1.2.3 Tình hình phát triển các dịch vụ mới, công tác hỗ trợ kinh doanh tại chi nhánh 35

2.1.2.5 Kết quả tài chính 38

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 41

2.2.1 Tình hình áp dụng các hình thức TTKDTM 41

2.2.2 Kết quả đạt được 47

2.2.3 Hạn chế và nguyên nhân 50

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 53

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 53

3.1.1 Định hướng kinh doanh 53

3.1.2 Định hướng hoạt động TTKDTM 55

3.2 GIẢP PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC 56

3.2.1 Đa dạng hoá các hình thức thanh toán không dung tiền mặt 56

3.2.2 Phát triển Marketing ngân hàng 59

3.2.4 Phát triển quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 61

3.2.5 Thực hiện cơ chế chính sách phù hợp 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY