Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1Chương I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 31.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 31.1.1 Khái niệm 31.1.2 Đặc điểm 31.1.3 Phân loại 41.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 51.2.1 Khái niệm 51.2.1.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động 51.2.1.2 Kết cấu và nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 111.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 131.2.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 171.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 211.3.1 Nhân tố chủ quan 211.3.2 Nhân tố khách quan 22Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 242.1 Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động trong Công ty cổ phần Đại Việt 242.1.1 Tổng quan về công ty cổ phần Đại Việt 242.1.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động 282.1.2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh 282.1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn 292.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 302.2.1 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đại Việt (2005-2007) 302.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 322.2.2.1 Vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Việt 322.2.2.2 Nguồn vốn lưu động của Công ty cổ phần Đại Việt 332.2.2.3 Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần Đại Việt 352.2.2.4 Các khoản phải thu 392.2.2.5 Quản lý hàng tồn kho 412.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 422.3.1 Kết quả đạt được 422.3.2 Hạn chế – Nguyên nhân 45Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 473.1 Định hướng phát triển công ty 473.2 Giải pháp nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 483.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên của doanh nghiệp 483.2.2 Nâng câo hiệu quả quản lý hàng tồn kho 513.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ 523.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên 533.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ 543.2.6 Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý 55KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1 Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Đặc điểm 3

1.1.3 Phân loại 4

1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp 5

1.2.1 Khái niệm 5

1.2.1.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động 5

1.2.1.2 Kết cấu và nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động 11

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 13

1.2.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 17

1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa sử dụng vốn lưu động 21

1.3.1 Nhân tố chủ quan 21

1.3.2 Nhân tố khách quan 22

Chương II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 24

2.1 Khái quát về tình hình sử dụng vốn lưu động trong Công ty cổ phần Đại Việt 24

2.1.1 Tổng quan về công ty cổ phần Đại Việt 24

2.1.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động 28

2.1.2.1 Cơ cấu vốn kinh doanh 28

2.1.2.2 Cơ cấu nguồn vốn 29

2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 30

2.2.1 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đại Việt (2005-2007) 30

2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 32

2.2.2.1 Vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Việt 32

2.2.2.2 Nguồn vốn lưu động của Công ty cổ phần Đại Việt 33

2.2.2.3 Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần Đại Việt 35

2.2.2.4 Các khoản phải thu 39

2.2.2.5 Quản lý hàng tồn kho 41

2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Đại Việt 42

2.3.1 Kết quả đạt được 42

2.3.2 Hạn chế – Nguyên nhân 45

Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT 47

3.1 Định hướng phát triển công ty 47

3.2 Giải pháp nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 48

3.2.1 Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên của doanh nghiệp 48

3.2.2 Nâng câo hiệu quả quản lý hàng tồn kho 51

3.2.3 Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi công nợ 52

3.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ quản lý và nhân viên 53

3.2.5 Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ 54

3.2.6 Hoàn thiện chế độ, quy trình, hệ thống thông tin quản lý 55

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY