Chuyên đề Nâng cao hiệu qủa kinh doanh của Công ty cổ phần giao nhận Phương Đông OEC trong bối cảnh hội nhập quốc tế

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, HÌNG VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI 3

1.1. Khái luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh 3

1.1.2. Chi phí kinh doanh và hiệu quả kinh doanh 6

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 7

1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.1.5. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp 15

1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải 17

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế 17

1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường HQKD của doanh nghiệp Giao nhận vận tải 21

1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp giao nhận vận tải ở Việt Nam. 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY OEC 25

2.1. Giới thiệu Công ty OEC 25

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 25

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 26

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 27

2.1.4. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty 29

2.1.4.1. Hệ thống thông tin của Công ty 29

2.1.4.2. Đặc điểm về vốn 34

2.1.4.3. Đặc điểm về lao động 34

2.1.5. Các dịch vụ chính do Công ty OEC cung cấp 35

2.2. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC 42

2.2.1. Khái quát hoạt động giao nhận vận tải của Công ty 42

2.2.1.1. Tình hình chung 42

2.2.1.2. Giao nhận đường biển 43

2.2.1.3. Giao nhận đường hàng không 44

2.2.1.4. Các dịch vụ khác 44

2.2.1.5 Kết quả kinh doanh của Công ty 45

2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty 47

2.2.2.1. Các chỉ tiêu chung 47

2.2.2.2. Nhóm chỉ số đặc trưng của ngành giao nhận vận tải 51

2.2.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC đang áp dụng 53

2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng hiệu quả và việc nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận hàng hoá tại Công ty giao nhận vận tải Phương Đông OEC 55

2.2.4.1. Ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 55

2.2.4.2. Những mặt tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 56

2.2.4.3. Nguyên nhân của các tồn tại 59

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY OEC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 65

3.1. Hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội và thách thức đối với ngành giao nhận vận tải của Việt Nam 65

3.1.1.Tóm tắt các cam kết của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO về mở cửa thị trường dịch vụ Logistic 65

3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam 68

3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh giao nhận hàng hóa quốc tế của Công ty OEC 70

3.2.1. Định hướng kinh doanh 70

3.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh 71

3.3.Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty OEC 71

3.3.1. Các giải pháp từ phía Công ty OEC 71

3.3.1.1. Các giải pháp tăng doanh thu 71

3.3.1.2. Các giải pháp giảm chi phí hoặc giảm tốc độ tăng chi phí 75

3.3.2. Các giải pháp vĩ mô từ Nhà Nước và các cơ quan hữu quan 76

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY