Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác Đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ THỊNH AN 3

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THỊNH AN 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của C.ty TNHH Thịnh An. 3

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty . 4

4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm gần đây. 7

5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TM & DV Thịnh An 10

5.1 Sản phẩm của công ty. 10

5.2. Khách hàng. 11

5.3 Đối thủ cạnh tranh 11

5.4Thị trường tiêu thu sản phẩm 12

6.Công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. 13

6.1 Xác định nhu cầu đào tạo. 14

6.2 Kế hoạch chương trình đào tạo. 16

II: MỘT ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THỤÂT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY. 17

2.1 Đặc điểm về vốn. 17

2.2 Đặc điểm về lao động 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỊNH AN. 20

1. Các hình thức đào tạo. 20

1.1. Theo đối tượng. 20

1.2. Theo địa điểm. 21

1.3. Theo cách tổ chức. 22

2 Kế hoach đào tạo nguồn nhân lực của công ty. 22

3. Nội dung đào tạo nhân viên của Công ty TNHH Thịnh An. 23

3.1. Đào tạo năng lực chuyên môn kỹ thuật. 23

3.2. Đào tạo văn hoá doanh nghiệp. 24

3.3. Đào tạo về chính trị lý luận. 25

3.4. Đào tạo phương pháp công tác. 26

4 Phương pháp đào tạo nhân viên của công ty. 27

5. Quy trình đào tạo nhân viên tại Công ty TNHH Thịnh An. 28

5.1. Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo. 29

5.2. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo. 30

5.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo. 31

6. Kết quả đào tạo nhân viên của công ty TNHH Thịnh An. 32

6.1 Kết quả đào tạo nhân viên của công ty. 32

6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công ty. 33

7. Đánh giá chung về công tác đào tạo nhân viên tại công ty TNHH TM& DV Thịnh An. 35

7.1. Những ưu điểm trong việc thực hiện công tác đào tạo nhân viên tại công ty. 35

7.2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo nhân viên tại công ty. 36

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH AN. 37

I. PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH TM & DV THỊNH AN 37

1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 37

1.1 Một số mục tiêu của công ty trong năm tới. 38

2. Công tác về đào tạo nhân viên của công ty TNHH TM & DV Thịnh An trong thời gian tới. 38

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH THỊNH AN 40

1. Giải pháp liên quan đến phương pháp đào tạo. 40

2. Giải pháp liên quan đến quy trình đào tạo nhân viên. 42

2.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 42

2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự. 43

2.3. Triển khai thực hiện. 44

2.4. Đánh giá kết quả đào tạo nhân viên. 44

3. Một số giải pháp khác. 45

4. Những kiến nghị. 46

4.1. Kiến nghị cá nhân đối vơi nhà nước. 46

4.2. Kiến nghị cá nhân đối với công ty. 47

KẾT LUẬN CHUNG 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY