Chuyên đề Nâng cao chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa

Mục lụcBảng ký hiệu viết tắt 4Lời mở đầu 5Chương 1: Chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 71.1.Bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 71.1.1.Tổng quan về Ngân hàng thương mại 71.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 71.1.1.2. Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 91.1.2. Bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 141.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 141.1.2.2.Vai trò của bảo lãnh 171.1.2.3. Phân loại bảo lãnh 191.1.2.4. Quy trình bảo lãnh của ngân hàng 261.2. Chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 271.2.1. Khái niệm 271.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 281.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 301.3.1. Nhân tố thuộc về Ngân hàng thương mại 301.3.2. Nhân tố thuộc về khách hàng 331.3.3. Nhân tố thuộc về bên nhận bảo lãnh 341.3.4. Nhân tố thuộc về Nhà nước 34Chương 2: Thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 352.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 352.1.1.Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa 352.1.1.1. Lịch sử phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 352.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 36 2.1.2. Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong giai đoạn 2004 – 2006 402.1.2.1. Phân tích hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong giai đoạn 2004 - 2006 402.1.2.3. Đánh giá hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 462.2. Thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 472.2.1. Thực trạng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 472.2.1.1. Quy trình bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 472.2.1.2. Tình hình bảo lãnh của Chi nhánh trong thời gian qua 552.2.2. Phân tích chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 592.3. Đánh giá thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 632.3.1. Kết quả đạt đuợc 632.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 642.3.2.1. Hạn chế 642.3.2.2. Nguyên nhân 65Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 683.1. Định hướng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong thời gian tới 683.1.1. Định hướng chung của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 683.1.2. Định hướng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 693.2. Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 703.2.1. Xây dựng một chính sách marketing hiệu quả để thực hiện đa dạng hóa khách hàng, tiến tới một cơ cấu bảo lãnh hợp lý, an toàn 703.2.2. Tuân thủ nghiêm túc quy trình bảo lãnh 703.2.3. Xây dựng chương trình và hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động bảo lãnh 723.2.4. Xây dựng một chính sách phí và mức ký quỹ hợp lý 733.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bảo lãnh 753.2.6. Nâng cao uy tín của ngân hàng và mở rộng hoạt động ngân hàng đại lý. 763.3. Kiến nghị 763.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam 763.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 773.3.3. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước 78Kết luận 80Tài liệu tham khảo 81

Mục lục

Bảng ký hiệu viết tắt 4

Lời mở đầu 5

Chương 1: Chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 7

1.1.Bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 7

1.1.1.Tổng quan về Ngân hàng thương mại 7

1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại 7

1.1.1.2. Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 9

1.1.2. Bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 14

1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 14

1.1.2.2.Vai trò của bảo lãnh 17

1.1.2.3. Phân loại bảo lãnh 19

1.1.2.4. Quy trình bảo lãnh của ngân hàng 26

1.2. Chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 27

1.2.1. Khái niệm 27

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 28

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 30

1.3.1. Nhân tố thuộc về Ngân hàng thương mại 30

1.3.2. Nhân tố thuộc về khách hàng 33

1.3.3. Nhân tố thuộc về bên nhận bảo lãnh 34

1.3.4. Nhân tố thuộc về Nhà nước 34

Chương 2: Thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 35

2.1. Khái quát về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 35

2.1.1.Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đống Đa 35

2.1.1.1. Lịch sử phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 35

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 36

2.1.2. Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong giai đoạn 2004 – 2006 40

2.1.2.1. Phân tích hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong giai đoạn 2004 - 2006 40

2.1.2.3. Đánh giá hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 46

2.2. Thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 47

2.2.1. Thực trạng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 47

2.2.1.1. Quy trình bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 47

2.2.1.2. Tình hình bảo lãnh của Chi nhánh trong thời gian qua 55

2.2.2. Phân tích chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 59

2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 63

2.3.1. Kết quả đạt đuợc 63

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 64

2.3.2.1. Hạn chế 64

2.3.2.2. Nguyên nhân 65

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 68

3.1. Định hướng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa trong thời gian tới 68

3.1.1. Định hướng chung của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 68

3.1.2. Định hướng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 69

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng bảo lãnh của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa 70

3.2.1. Xây dựng một chính sách marketing hiệu quả để thực hiện đa dạng hóa khách hàng, tiến tới một cơ cấu bảo lãnh hợp lý, an toàn 70

3.2.2. Tuân thủ nghiêm túc quy trình bảo lãnh 70

3.2.3. Xây dựng chương trình và hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động bảo lãnh 72

3.2.4. Xây dựng một chính sách phí và mức ký quỹ hợp lý 73

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bảo lãnh 75

3.2.6. Nâng cao uy tín của ngân hàng và mở rộng hoạt động ngân hàng đại lý. 76

3.3. Kiến nghị 76

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam 76

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 77

3.3.3. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước 78

Kết luận 80

Tài liệu tham khảo 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY