Chuyên đề Một số ý kiến nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

I. Vài nét khái quát về các thủ pháp tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 2

1. Thế nào là sự biểu cảm trong ngôn ngữ. 2

2. Vài nét khái quát về ngôn ngữ báo chí. 3

3. Những thể loại báo chí sử dụng các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 5

II. Các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 6

1. Vai trò, tác dụng của các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 6

2. Các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 7

3. Một số nhận xét sau khi khảo sát các giá trị biểu cảm trên báo. 16

III. Một số ý kiến nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. 18

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY