Chuyên đề Một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Tây Hồ

MỤC LỤCLời nói đầu.CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN HUY ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG BẮC ÁI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG HUY ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHBA .1. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn.2. Nguồn vốn huy động.2.1. Khái niệm.2.2. Ý nghĩa của nguồn vốn huy động trong huy động kinh doanh Ngân hàng Bắc á.2.3. Vai trò của nguồn vốn huy động đối với huy động kinh doanh của Ngân hàng Bắc á.2.4. Các hình thức huy động vốn của NHBA.3. Một số biện của Ngân hàng Bắc Á để huy động vốn.II KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHBA.1. Nhiệm vụ của kế toán Ngân Hàng, kế toán huy động vốn.2. Nguyên tắc và thủ tục mở tài khoản.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn.4. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.CHƯƠNGII. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ. I. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG.II. PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT VỀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.1. Cơ cấu nguồn vốn.2. Sử dụng vốn.3. Kết quả kinh doanh.III. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.1. Tình hình mở tài khoản tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ.2. Phân tích tình hình các loại tài khoản tiền gửi tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ. 2.1. Phân tích cơ cấu chung của nguồn vốn tiền gửi.2.1. Tài khoản tiền gửi tổ chức kinh tế. 2.3. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm. 2.4. Tài khoản tiền gửi cá nhân.CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.I. KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.1. Kiến nghị với Nhà nước.2. Kiến nghị với Ngân Hàng nhà nước.3. Kiến nghị với chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ.II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỘNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn.1.1. Đa dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền.1.2. Phát triển tài khoản cá nhân và sử dụng séc cá nhân.1.3. Triển khai các hình thức tiết kiệm mới.2. Vận dụng chính sách lãi suất hợp lý.3. Mở rộng các loại hình dịch vụ Ngân Hàng.4. Cải tiến nghiệp vụ thanh toán và thủ tục gửi, rút tiền.5. Thực hiện tốt chính sách khách hàng – tích cực tìm kiếm, chọn lọc khách hàng lớn.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm tiền gửi.KẾT LUẬN. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN HUY ĐỘNG VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG BẮC Á

I NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG HUY ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHBA .

1. Các hoạt động chủ yếu để huy động vốn.

2. Nguồn vốn huy động.

2.1. Khái niệm.

2.2. Ý nghĩa của nguồn vốn huy động trong huy động kinh doanh Ngân hàng Bắc á.

2.3. Vai trò của nguồn vốn huy động đối với huy động kinh doanh của Ngân hàng Bắc á.

2.4. Các hình thức huy động vốn của NHBA.

3. Một số biện của Ngân hàng Bắc Á để huy động vốn.

II KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHBA.

1. Nhiệm vụ của kế toán Ngân Hàng, kế toán huy động vốn.

2. Nguyên tắc và thủ tục mở tài khoản.

3. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán huy động vốn.

4. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

CHƯƠNGII. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

I. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG.

II. PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT VỀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

1. Cơ cấu nguồn vốn.

2. Sử dụng vốn.

3. Kết quả kinh doanh.

III. THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

1. Tình hình mở tài khoản tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ.

2. Phân tích tình hình các loại tài khoản tiền gửi tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ.

2.1. Phân tích cơ cấu chung của nguồn vốn tiền gửi.

2.1. Tài khoản tiền gửi tổ chức kinh tế.

2.3. Tài khoản tiền gửi tiết kiệm.

2.4. Tài khoản tiền gửi cá nhân.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

I. KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

1. Kiến nghị với Nhà nước.

2. Kiến nghị với Ngân Hàng nhà nước.

3. Kiến nghị với chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỘNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNN QUẬN TÂY HỒ.

1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn.

1.1. Đa dạng hoá các kỳ hạn gửi tiền.

1.2. Phát triển tài khoản cá nhân và sử dụng séc cá nhân.

1.3. Triển khai các hình thức tiết kiệm mới.

2. Vận dụng chính sách lãi suất hợp lý.

3. Mở rộng các loại hình dịch vụ Ngân Hàng.

4. Cải tiến nghiệp vụ thanh toán và thủ tục gửi, rút tiền.

5. Thực hiện tốt chính sách khách hàng – tích cực tìm kiếm, chọn lọc khách hàng lớn.

6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên.

7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm tiền gửi.

KẾT LUẬN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY