Chuyên đề Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Sinh Trường

Chức năng hoạt động của Doanh nghiÖp Sinh Trường là:

- Tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh giấy theo quy định và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp đã đề ra.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để xây dựng và thực hiện phương án kinh doanh có hiệu quả.

- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo cán bộ, công nhân viên phù hợp với tình hình mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY