Chuyên đề Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ cho nhà chung cư cao tầng tại chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị - Xí nghiệp 1

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU . 4

1.Sự cần thiết của đề tài. 4

2.Mục đích của đề tài. 5

3.Phương pháp thực hiện đề tài. 7

4.Kết cấu đề tài. 7

Chương I: Cơ sở lý luận chung. 8

I.Một số vấn đề về dịch vụ. 8

1.Khái niệm dịch vụ. 8

2.Đặc điểm của dịch vụ. 8

2.1.Vô hình hay phi vật chất. 8

2.2.Không thể chia cắt được.9 2.3.Không ổn định. 9

2.4.Không lưu giữ được. 9

3.Phân loại dịch vụ. 9

4.Chất lượng dịch vụ. 10

II. Hoạt động kinh doanh dịch vụ. 10

1.Khái niệm kinh doanh. 10

2.Các mô hình kinh doanh trong nền kinh tế nước ta hiện nay 11

3.Khái niệm doanh nghiệp. 11

4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ. 11

4.1.Nhóm nhân tố bên trong. 11

a.Con người. 11

b.Khoa học kỹ thuật. 12

c.Thông tin liên lạc. 13

d.Tổ chức. 13

4.2.Nhóm nhân tố bên ngoài. 14

a.Cơ chế quản lý và pháp luật. 14

b.Văn hóa sản xuất. 14

c.Chính trị. 14

d.Môi trường và cơ sở hạ tầng. 15

5.Các đặc điểm ảnh hưởng đến công tác cung cấp dịch vụ. 16

5.1. Chất lượng chuyên môn, trình độ, tay nghề. 16

5.2. Các đặc điểm và ý thức trách nhiệm của người dân. 17

5.3. Cơ sở hạ tầng và đặc điểm của nhà chung cư. 18

5.4. Chính sách pháp luật và qui định nhà nước. 21

ChươngII.Thực trạng về hoạt động kinh doanh dịch vụ tại. 22

I.Khái quát chung. 22

1.Khái quát về Xí nghiệp. 23

2.Cơ cấu tổ chức. 25

2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 25

2.2.Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động. 28

3.Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp 1. 29

4.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 31

II.Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ. 35

1.Năng lực vốn. 35

2.Tình hình lao động. 44

3.Những nhận định chung về. 47

3.1.Tình hình sửa chữa bảo dưỡng. 52

3.2.Tình hình phòng chống cháy nổ. 55

3.3.Tình hình kinh doanh dịch vụ tầng 1. 56

4.Công tác đánh giá nhiệm vụ thực thi. 58

4.1.Khả năng hoàn thành công việc. 58

4.2.Khả năng hoàn thành cho nhà chung cư. 58

4.3.áp dụng nội quy và kỷ luật lao động. 59

4.4.Phối hợp với nhân dân. 60

III. Hoạt động kinh doanh dịch vụ . 61

1.Những kết quả có tính tích cực. 61

2.Những nhược điểm và nguyên nhân tồn tại. 63

Chương III. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch dịch vụ. 70

I.Phương hướng phát triển. 70

II.Giải pháp. 72

1.Tìm hiểu thị trường. 72

2.Thực hiện cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư. 73

3.Những cải tiến trong công tác lao động. 76

4.Tuyển dụng và đào tạo lao dộng. 77

5.Bảo dưỡng và sửa chữa. 78

6.Thúc đẩy hoạt động kinh doanh. 79

III.Kiến nghị. 81

1.Kiến nghị với công ty. 81

2.Kiến nghị với các cơ quan ban nghành hữu quan. 82

Kết luận chung. 83

Danh mục tài liệu tham khảo. 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY