Chuyên đề Một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng 2020

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1

PHẦN MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG I: KHÁCH DU LỊCH VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP DẪN, THU HÚT KHÁCH DU LỊCH. 5

1.1. Tổng quan về du lịch và khách du lịch. 5

1.1.1. Khái niệm du lịch. 5

1.1.2. Các loại hình du lịch. 5

1.1.3. Sản phẩm du lịch 7

1.1.4. Khách du lịch. 7

1.1.4.1. Khái niệm khách du lịch. 7

1.1.4.2. Phân loại khách du lịch 8

1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp dẫn khách du lịch. 9

1.2.1. Chính sách của Nhà nước và địa phương 9

1.2.2. Sự ổn định an ninh chính trị và an toàn cho khách du lịch. 10

1.2.3. Sự hấp dẫn của tài nguyên du lịch. 11

1.2.4. Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương 11

1.2.5. Cộng đồng dân cư đia phương 12

1.2.6. Chất lượng phục vụ du lịch 12

1.2.7. Giá cả các sản phẩm dịch vụ du lịch. 13

1.2.8. Uy tín của doanh nghiệp kinh doanh du lịch. 14

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN QUA. 15

2.1.Các điều kiện để phát triển kinh doanh du lịch tại tỉnh Phú Thọ. 15

2.1.1.Tài nguyên du lịch và hiện trạng khai thác tài nguyên du lịch của tỉnh Phú Thọ. 15

2.1.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên: 15

2.1.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn: 17

2.1.1.3. Đánh giá về việc khai thác tài nguyên của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua 20

2.2.2. Cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch. 22

2.2.2.1. Hệ thống giao thông vận tải. 22

2.2.2.2. Hệ thống cung cấp điện, nước. 23

2.2.2.3. Hệ thống bưu chính viễn thông. 24

2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch. 24

2.2.3.1. Hệ thống các cơ sở lưu trú tại Phú Thọ. 24

2.2.3.3. Cơ sở vận chuyển khách. 28

2.2.3.4. Hệ thống cơ sở dịch vụ. 28

2.2.4. Nguồn dân cư xã hội và lao động trong ngành du lịch Phú Thọ. 28

2.3. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ và kết quả kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 33

2.3.1. Tình hình khách du lịch đến Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 33

2.3.1.2. Nguồn khách du lịch nội địa 34

2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian vừa qua. 35

2.4. Các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch của tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 36

2.4.1. Các chính sách phát triển du lịch của tỉnh. 37

2.4.2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch. 37

2.4.3. Công tác tuyên truyền và quảng bá về du lịch 39

2.4.4. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch Phú Thọ. 40

2.4.6. Đánh giá về tình hình kinh doanh và các giải pháp phát triển nguồn khách du lịch cuả tỉnh Phú Thọ trong những năm vừa qua. 42

2.4.6.1. Những tiến bộ và kết quả đạt được. 42

2.4.6.2. Những yếu kém còn tồn tại. 44

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH DU LỊCH CỦA TỈNH PHÚ THỌ 46

3.1. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46

3.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ. 46

3.3. Các mục tiêu phát triển của ngành du lịch Phú Thọ trong giai đoạn mới 2007-2020. 47

3.4. Xác định thị trường mục tiêu của du lịch Phú Thọ 2007-2020. 48

3.4.1. Khách du lịch quốc tế. 48

3.4.2. Khách du lịch nội địa 48

3.5. Những giải pháp phát triển nguồn khách du lịch đến Phú Thọ giai đoạn 2007-2020. 52

3.5.1. Các giải pháp thuộc cơ quan nhà nước đến tỉnh Phú Thọ. 52

3.5.1.1. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch. 52

3.5.1.2. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực. 53

3.5.2. Các giải pháp thuộc phạm vi doanh nghiệp. 54

3.5.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 55

3.5.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ. 56

3.5.2.3. Đảm bảo số lượng và chất lượng tại các doanh nghiệp du lịch 57

3.5.2.4. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa khách sạn với công ty lữ hành và với các nguồn khách 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY