Chuyên đề Một số Giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn trong dân cư tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC. 31. VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRONG SỰ NGHIỆP HIỆN ĐẠO HOÁ CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐẤT NƯỚC 32. NGUỒN VỐN TRONG DÂN CƯ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ 53. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ 7CHƯƠNG II 18THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA SỞ GIAO DICH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 181. VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 182. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 223. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHU VỰC DÂN CƯ CỦA SỞ GD NHNTVN 31CHƯƠNG III 39MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 39I. GIẢI PHÁP: 39II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG 56KẾT LUẬN 62TÀILIỆU THAM KHẢO 63

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC. 3

1. VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRONG SỰ NGHIỆP HIỆN ĐẠO HOÁ CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐẤT NƯỚC 3

2. NGUỒN VỐN TRONG DÂN CƯ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ 5

3. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ 7

CHƯƠNG II 18

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA SỞ GIAO DICH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 18

1. VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 18

2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 22

3. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHU VỰC DÂN CƯ CỦA SỞ GD NHNTVN 31

CHƯƠNG III 39

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 39

I. GIẢI PHÁP: 39

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ CỦA NGÂN HÀNG 56

KẾT LUẬN 62

TÀILIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY