Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại 2

I. Họat động tín dụng của Ngân hàng thương mại 2

1. Khái niệm hoạt động tín dụng 2

2. áCác hình thức tín dụng cuả ngân hàng 3

2.1. Theo mục đích sử dụng tiền vay của người vay 4

2.2. TTheo thời hạn sử dụng tiền vay của người đi vay 4

2.3. Theo điều kiện đảm bảo 5

2.4. Theo đồng tiền được sử dụng trong cho vay 6

2.5. Theo đối tượng tín dụng 6

2.6. Ngoài ra tín dụng còn được chia theo các cách sau 7

3. VVai trò của hoạt động tín dụng đối với sự phát triển kinh tế 7

3.1. ĐĐối với nền kinh tế: 7

3.1. Đối với khách hàng : 9

3.2. Đối với bản thân ngân hàng : 9

II. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mạị 10

1. KKhái niệm chất lượng tín dụng 10

2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng: 11

2.1. Chỉ tiêu định tính 11

2.2. Các chỉ tiêu định lượng 13

2.2.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 13

2.2.2. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 13

2.2.3. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 15

2.2.4. Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng 15

2.2.5. Chỉ tiêu doanh số cho vay 16

2.2.6. Chỉ tiêu các thông số quy định 16

2.2.7. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 17

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất luợngtín dụng 18

1. CCác nhân tố từ phía ngân hàng 18

1.1. CChính sách tín dụng của ngân hàng 18

1.2. Quy trình tín dụng 19

1.3. Công tác tổ chức ngân hàng 21

1.4. Phẩm chất và trình độ cán bộ 21

1.5. Kiểm soát nội bộ 22

1.6. Tình hình huy động vốn 22

2. CCác nhân tố từ phía khách hàng 23

3. Các nhân tố khác 25

3.1. Các nhân tố kinh tế 25

3.2. Nhóm các nhân tố xã hội 27

3.3. Các nhân tố pháp lý 29

3.4. Nhân tố khoa học kỹ thuật, công nghệ : 29

IV. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 30

1. CChất lượng tín dụng đối với sự phát triển của nền kinh tế 30

2. CChất lượng tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại 32

Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 33

I. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 33

1. Về huy động vốn 33

2. HHoạt động tín dụng 38

3. CCác hoạt động khác 41

3.1. Hoạt động thanh toán quốc tế 41

3.2. Hoạt động thẻ 43

3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 44

3.4. Các hoạt động khác 45

II. Các nhân tố tác động tới hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 46

1. Môi trường kinh tế 46

2. Môi trường pháp luật 48

3. Môi trường xã hội 51

4. Môi trường tự nhiên 52

III. Thực trạng về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 52

1. Các văn bản nghiệp vụ tín dụng mà Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đang áp dụng 52

2. Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo các chỉ tiêu định tính 53

3. Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo các chỉ tiêu định lượng 54

3.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 55

3.2. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 59

3.3. Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng 61

3.4. Chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn 63

3.5. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 64

IV. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 66

1. Thành tựu đạt được 66

2. Những tồn tại và nguyên nhân 69

Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 70

I. Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới 70

1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY