Chuyên đề Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. 51. Vai trò của bán hàng trong nền kinh tế thị trường. 52. Các quan niệm về bán hàng. 72.1. Bán hàng được coi là một phạm trù kinh tế 72.2. Bán hàng là hành vi thương mại của thương nhân. 82.3. Bán hàng là khâu cơ bản, quan trọng của quá trình sản xuất-kinh doanh. 82.4. Bán hàng là quá trình thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng. 93. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp thương mại 103.1. Môi trường vĩ mô 103.1.1. Môi trường kinh tế 103.1.2. Môi trường chính trị-pháp luật 113.1.3. Môi trường văn hóa-xã hội 113.1.4. Môi trường khoa học công nghệ 113.1.5. Môi trường tự nhiên 123.2. Môi trường vi mô 123.2.1. Mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp 123.2.2. Khách hàng với nhu cầu của họ 133.2.3. Nhà cung cấp 133.2.4. Đối thủ cạnh tranh 134. Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng 144.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường và tập quán tiêu dùng của khách hàng 144.2. Xác định các kênh bán và các hình thức bán 154.2.1. Xác định các kênh bán 154.2.2. Xác định các hình thức và phương thức bán 174.3. Phân phối hàng hóa vào các kênh bán và xác định các chính sách, biện pháp bán hàng 184.4. Tiến hành quảng cáo và xúc tiến bán hàng 194.5. Thực hiện tốt các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở quầy hàng, cửa hàng 204.6. Các yêu cầu đối với nhân viên bán hàng 20CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN QUA 231. Giới thiệu khái quát về công ty 231.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 231.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 241.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty. 251.4. Các ngành nghề kinh doanh của công ty 292. Phân tích tình hình bán hàng của công ty 322.1. Môi trường kinh doanh của công ty. 322.1.1. Môi trường vĩ mô 322.1.2. Môi trường vi mô. 352.2. Một số kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua. 402.2.1. Kết quả chung hoạt động kinh doanh. 402.2.2. Kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ 432.2.3. Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng ở công ty 49CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN TỚI. 541. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới. 541.1. Dự báo khái quát thị trường tiêu dùng Hà Nội tới năm 2010. 541.2. Dự báo nguồn lực của công ty trong thời gian tới. 542. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 553. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty trong thời gian tới. 563.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường, lập kế hoạch bán và phổ biến tới từng đối tượng trong công ty. 563.2. Lực lượng bán hàng: 583.3. Về hàng hoá và nguồn hàng: 603.4. Về dịch vụ khách hàng: 623.5. Hoàn thiện các hình thức bán hàng: 633.6. Tăng cường áp dụng các kỹ thuật xúc tiến bán hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng: 643.7. Chính sách bán hàng và chính sách khuyến khích đối với lực lượng bán hàng: 643.8. Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng: 66

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. 5

1. Vai trò của bán hàng trong nền kinh tế thị trường. 5

2. Các quan niệm về bán hàng. 7

2.1. Bán hàng được coi là một phạm trù kinh tế 7

2.2. Bán hàng là hành vi thương mại của thương nhân. 8

2.3. Bán hàng là khâu cơ bản, quan trọng của quá trình sản xuất-kinh doanh. 8

2.4. Bán hàng là quá trình thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng. 9

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp thương mại 10

3.1. Môi trường vĩ mô 10

3.1.1. Môi trường kinh tế 10

3.1.2. Môi trường chính trị-pháp luật 11

3.1.3. Môi trường văn hóa-xã hội 11

3.1.4. Môi trường khoa học công nghệ 11

3.1.5. Môi trường tự nhiên 12

3.2. Môi trường vi mô 12

3.2.1. Mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp 12

3.2.2. Khách hàng với nhu cầu của họ 13

3.2.3. Nhà cung cấp 13

3.2.4. Đối thủ cạnh tranh 13

4. Các nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng 14

4.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường và tập quán tiêu dùng của khách hàng 14

4.2. Xác định các kênh bán và các hình thức bán 15

4.2.1. Xác định các kênh bán 15

4.2.2. Xác định các hình thức và phương thức bán 17

4.3. Phân phối hàng hóa vào các kênh bán và xác định các chính sách, biện pháp bán hàng 18

4.4. Tiến hành quảng cáo và xúc tiến bán hàng 19

4.5. Thực hiện tốt các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở quầy hàng, cửa hàng 20

4.6. Các yêu cầu đối với nhân viên bán hàng 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN QUA 23

1. Giới thiệu khái quát về công ty 23

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 23

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 24

1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty. 25

1.4. Các ngành nghề kinh doanh của công ty 29

2. Phân tích tình hình bán hàng của công ty 32

2.1. Môi trường kinh doanh của công ty. 32

2.1.1. Môi trường vĩ mô 32

2.1.2. Môi trường vi mô. 35

2.2. Một số kết quả bán hàng của công ty trong thời gian qua. 40

2.2.1. Kết quả chung hoạt động kinh doanh. 40

2.2.2. Kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ 43

2.2.3. Tình hình chỉ đạo quản trị bán hàng ở công ty 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY TRONG THỜI GIAN TỚI. 54

1. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới. 54

1.1. Dự báo khái quát thị trường tiêu dùng Hà Nội tới năm 2010. 54

1.2. Dự báo nguồn lực của công ty trong thời gian tới. 54

2. Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 55

3. Đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty trong thời gian tới. 56

3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường, lập kế hoạch bán và phổ biến tới từng đối tượng trong công ty. 56

3.2. Lực lượng bán hàng: 58

3.3. Về hàng hoá và nguồn hàng: 60

3.4. Về dịch vụ khách hàng: 62

3.5. Hoàn thiện các hình thức bán hàng: 63

3.6. Tăng cường áp dụng các kỹ thuật xúc tiến bán hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng: 64

3.7. Chính sách bán hàng và chính sách khuyến khích đối với lực lượng bán hàng: 64

3.8. Công tác chỉ đạo quản trị bán hàng: 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY