Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty THỦ ĐÔ 1

Có thể khái quát chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các cấp phòng ban trong công ty như sau:- Giám đốc công ty: Giữ vai trò chủ đạo của công ty, là người có thẩm quyền cao nhất trong công ty, có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết địnhcác phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty ,giải quyết các mối quan hệ giữa cơ quan điều hành và đơn vị thi công cũng như quan hệ giữa kỹ sư giám sát ,chủ đầu tư và cơ quan thiết kế.- phó giám đốc kỹ thuật: kỹ sư chuyên nghành có nhiều kinh nghiêm trong thi công chịu trách nhiệm trực tiếp vớigiám đốc điều hành về tiến độ, chất lượng thi công các hạng mục công trình, trực tiếp chỉ đạo thi công, giải quyết phồi hợp thi công các hang mục một cách nhịp nhàng, chỉ đạo trực tiếp các cán bộ kỹ thuật.- phó giám đốc tài chính: chịu trách nhiêm về toàn bộ tình hình tài chính của công ty.- đội thi công: chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ nhiệm công trình chủ nhiệm kỹ thuật và các cơ quan chức năng để đảm bảo các hạng mục thi công đúng hồ sơ thiết kế.

Có thể khái quát chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các cấp phòng ban trong công ty như sau:

- Giám đốc công ty: Giữ vai trò chủ đạo của công ty, là người có thẩm quyền cao nhất trong công ty, có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết địnhcác phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty ,giải quyết các mối quan hệ giữa cơ quan điều hành và đơn vị thi công cũng như quan hệ giữa kỹ sư giám sát ,chủ đầu tư và cơ quan thiết kế.

- phó giám đốc kỹ thuật: kỹ sư chuyên nghành có nhiều kinh nghiêm trong thi công chịu trách nhiệm trực tiếp vớigiám đốc điều hành về tiến độ, chất lượng thi công các hạng mục công trình, trực tiếp chỉ đạo thi công, giải quyết phồi hợp thi công các hang mục một cách nhịp nhàng, chỉ đạo trực tiếp các cán bộ kỹ thuật.

- phó giám đốc tài chính: chịu trách nhiêm về toàn bộ tình hình tài chính của công ty.

- đội thi công: chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ nhiệm công trình chủ nhiệm kỹ thuật và các cơ quan chức năng để đảm bảo các hạng mục thi công đúng hồ sơ thiết kế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY