Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý, sử dụng đất đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ 3

I. Đất đô thị 3

1. Khái niệm và phân loại đất đô thị 3

2. Đặc điểm của đất đô thị 4

2.1 Những đặc chưng chung của đất đô thị 4

2.2 Đặc điểm đất đô thị nước ta và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý sử dụng đất đô thị 6

II. Quản lý sử dụng đất đô thị 7

1. Các nội dung quản lý sử dụng đất đô thị 7

1.1 Điều tra, khảo sát, lập bản đồ địa chính 7

1.2 Quy hoạch xây dựng đô thị và lập kế hoạch sử dụng đất đô thị 8

1.3 Giao đất, cho thuê đất 10

1.4 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị 12

1.5 Chuyển quyền sử dụng đất đô thị 13

1.6 Thu hồi đất và đền bù khi thu hồi đất đô thị 15

1.7 Thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về đất đô thị 17

2. Các cấp có thẩm quyền quản lý đất đai 18

Chương II: THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY 20

I- Giới thiệu chung về quận Hai Bà Trưng 20

II- Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 21

1. Tổng qũy đất của quận Hai Bà Trưng 21

2. Hiện trạng sử dụng đất tại quận Hai Bà Trưng năm 2003 22

2.1. Đất nông nghiệp 22

2.2. Đất chuyên dùng 22

2.3. Đất ở 27

2.4. Đất chưa sử dụng và sông ngòi 28

III- Biến động đất đai của quận Hai Bà Trưng từ năm 1995 tới nay 30

1. Biến động tổng quỹ đất đai giai đoạn 1995 - 2003 30

2. Phân tích các nguyên nhân biến động các loại đất năm 2003 so với năm 2002 31

2.1. Đất nông nghiệp 32

2.2. Đất chuyên dùng 33

2.3. Đất ở đô thị 34

2.4. Đất chưa sử dụng và sông suối 35

3. Biến động đất đai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng sau năm 2003 đến nay 35

IV- Tình hình quản lý đất đai 35

1. Thời kỳ trước khi có Luật đất đai năm 1993 35

2. Thời kỳ sau khi có Luật đất đai năm 1993 đến nay 36

2.1 Tổ chức bộ máy quản lý về đất đai của quận Hai Bà Trưng 36

2.2 Thực hiện các nội dung của quản lý đất đô thị 38

2.2.1 Điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính 39

2.2.2 Quy hoạch xây dựng đô thị và lập kế hoạch sử dụng đất đô thị 41

2.2.3 Giao đất, cho thuê đất đô thị 42

2.2.4 Thu hồi đất, đền bù và giải phóng mặt bằng 44

2.2.5 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 47

2.2.6 Làm thủ tục chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất đô thị 49

2.2.7 Công tác thanh tra, giải quyết các tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về đất đô thị 50

V- Đánh giá chung về tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 51

1. Những kết quả mà quận Hai Bà Trưng đã đạt được 51

2. Những tồn tại về quản lý sử dụng đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng 52

Chương III:GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊTRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 55

I. Cơ sở của các giải pháp 55

1. Cơ sở lý luận 55

2. Cơ sở thực tiễn của quận Hai Bà Trưng 56

II. Giải pháp về quản lý sử dụng đất đô thị 57

1. Về quy hoạch đô thị và quản lý sử dụng đất 57

2. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 59

3. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật đất đai 61

4. Hoàn thiện bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về đất đai 62

5. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý Nhà nước về đất đai 63

III. Kiến nghị 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY