Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển DNVVN ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DNVVN VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP 2

I. Khái niệm, tiêu thức phân loại, ưu thế của DNVVN 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Đặc điểm của DNVVN 4

1.3.Ưu thế và vai trò của DNVVN 5

II. Lý luận chung về toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 6

2.1. Khái niệm về hội nhập 6

2.2. Tính tất yếu của hội nhập 8

2.3. Những thành công bước đầu 9

2.4. Trở ngại trên đường đua hội nhập 10

III. Kinh nghiệm một số nước trong việc phát triển DNVVN 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNVVN Ở VIỆT NAM 17

I. Quá trình phát triển của DNVVN 17

1.1. Các DNVVN trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 17

1.2. Về các DNVVN trong khu vực nông thôn. 19

II. Những hạn chế và vướng mắc trong chính sách phát triển DNVVN 21

2.1. Những vướng mắc và cản trở trong việc thành lập và đăng ký kinh doanh 21

2.2. Những vướng mắc và hạn chế trong quá trình phát triển các DNVVN 24

3.Về tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô tới hoạt động của các DNVVN 31

3.1.Chính sách thương mại .30

3.2.Chính sách công nghiệp . 31

3.3. Chính sách tài chính tiền tệ. 32

3.4. Chính sách đầu tư : 33

3.5. Chính sách công nghệ đào tạo : 34

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DNVVN Ở VIỆT NAM 35

1. Thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp 35

2.Ban hành các văn bản pháp luật cần thiết để tạo ra một cơ sơ dữ liệu tập trung thông tin các doanh nghiệp và công ty đã đang ký và công khai những thông tin đó ra cho dân chúng. 37

3. Tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế cho các DNVVN 38

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế 41

5.Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính ,vốn và tín dụng. 43

6. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai 45

7. Về chính sách công nghệ 46

8. Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc phát triển DNVVN 47

VIII. Thị trường hoá các khoản nợ 49

KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY