Chuyên đề Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty đóng tàu Hạ Long

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

1.Khái niệm nguồn nhân lực:

2. Các khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Một số quan điểm cơ bản về công tác đào tạo và phát triển đội ngũ NNL trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước

4. Yêu cầu cấp thiết của việc đào tạo và phát triển đội ngũ NNL

5. Tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC.

1. Đặc điểm về đào tạo nguồn nhân lực nói chung

2. Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực trong qua trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

3. Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn - kỹ thuật

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG

1. Thông tin chung về Công ty đóng tàu Hạ Long

2. Qua trình hình thành và phát triển

3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty đóng tàu Hạ Long

4. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

5. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

a. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty.

b. Công tác quản trị doanh nghiệp

c. Định hướng phát triển của Công ty.

II. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG.

1. Cơ cấu nguồn nhân lực

2. Thực trạng nguồn nhân lực

3. Thực trạng công tác đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực

4. Một số tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển NNL ở Công ty

CHƯƠNG III:

CẤC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

1. Một số giải pháp về cơ cấu NNL.

2. Một số giải pháp về đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ NNL:

II. MỘT SỐ ĐỀ SUẤT TRONG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL

1. Một số kiến nghị với nhà nước

2. Một số kiến nghị đối với Công ty và tập đoàn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY