Chuyên đề Một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược công ty TEC đến 2015

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN. 3

1. Chiến lược 3

2. Nội dung chủ yếu của một chiến lược phát triển 8

2.2. Tại sao phải xây dựng chiến lựơc 11

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TEC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010. 14

I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TEC 14

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TEC 14

5. Các loại hình dịch vụ của công ty 25

II. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TEC 26

1. Sự cần thiết của việc phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty TEC 26

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2002-2004 27

3. Những tồn tại ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh dịch vụ của công ty TEC 40

2. Thời cơ và thách thức chủ yếu đối với công ty Bưu chính và PHBC Hà Nội 43

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CHỐNG SÉT_TEC ĐẾN NĂM 2015 44

2. Nội dung cụ thể chiến lược phát triển của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà nội đến năm 2015 44

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ CHỐNG SÉT (TEC) 47

I. XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 48

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 48

1. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cùng với các cong ty khác cùng lĩnh vực có thể cạnh tranh lành mạnh trên thị trường 48

2. Giải pháp về việc phát triển các dịch vụ mới 49

3. Giải pháp về đào tạo và quản lý nguồn nhân lực của công ty 49

4. Giải pháp về định hướng khách hàng và marketting 53

_Toc91668874

KẾT LUẬN CHUNG 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

PHỤ LỤC 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY