Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại hoá chất An Phú

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2

VÀ DOANH THU BÁN HÀNG 2

1.1. Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp 2

1.1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 2

1.1.2. Doanh thu bán hàng 3

1.1.2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng 3

1.1.2.2. Nội dung và cách xác định doanh thu bán hàng 4

1.2. Sự cần thiết của việc đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm . 6

1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của doanh nghiệp. 8

1.3.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề, từng doanh nghiệp. 9

1.3.2. Khối lượng sản phẩm sản xuất. 9

1.3.3. Chất lượng sản phẩm 10

1.3.4. Kết cấu sản phẩm tiêu thụ 11

1.3.5. Giá bán sản phẩm 12

1.3.6. Thị trường tiêu thụ và công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp. 13

1.3.7. Uy tín doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm 15

1.4. Một số biện pháp tài chính cơ bản để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu bán hàng 15

1.4.1. Tăng khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ 15

1.4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ. 16

1.4.3. Xây dựng kết cấu sản phẩm hợp lý. 17

1.4.4. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý, linh hoạt 17

1.4.5. Nghiên cứu tìm hiệu thị trường, chủ động tìm kiếm khách hàng 18

1.4.6. Thực hiện chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. 19

1.4.7. Một số biện pháp khác 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT AN PHÚ 21

2.1. TỔNG QUẢN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT AN PHÚ 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 21

2.1.2. Đặc điểm tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý của Công ty 23

2.1.3. Đặc điểm về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 24

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty trong những năm gần đây 27

2.2. Tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại hoá chất An Phú 28

2.2.1. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng năm 2007 28

2.2.1.1. Công tác lập kế hoạch 28

2.2.1.2. Phương pháp lập kế hoạch 29

2.2.1.3. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của Công ty năm 2007. 29

2.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng năm 2008. 33

2.2.3. Tình hình thực hiện doanh thu bán hàng hai năm 2007 -2008. 45

2.2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu bán hàng năm 2008. 48

2.2.4.1. Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ tới chỉ tiêu doanh thu bán hàng năm 2008. 48

2.2.4.2. Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ đến doanh thu bán hàng năm 2008. 52

2.2.4.3. Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố giá bán đơn vị bình quân tới doanh thu bán hàng năm 2008. 55

2.2.5. Tác động của mối quan hệ giữa việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn, vấn đề tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh. 60

2.3. Một số giải pháp công ty đã áp dụng trong việc đẩy mạnh công tác bán hàng và tăng doanh thu bán hàng 63

2.3.1. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 63

2.3.2. Linh hoạt trong công tác tổ chức thanh toán 64

2.3.3. Định các mức cước phí vận chuyển với từng đối tượng khách hàng 65

2.4. Một số nhận xét chung về tình hình thực hiện doanh thu bán hàng năm 2008 của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoá chất An Phú 65

2.4.1. Những thành tựu đạt được 65

2.4.2. Một số hạn chế 66

Chương 3: Những biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại hoá chất An Phú 68

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty 68

3.2. Một số biện pháp tăng doanh thu bán hàng tại Công ty CP SX & TM Hoá chất An Phú 69

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 69

3.2.2. Tiếp tục đảm bảo chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm cung cấp tạo tiền đề để tăng sản lượng tiêu thụ 72

3.2.3. Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành tạo tiền đề giảm giá bán hàng hoá. 73

3.2.4. Áp dụng chính sách giá cả linh hoạt. 75

3.2.5. Hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức bán hàng 76

3.2.6. Tăng cường sử dụng các biện pháp tài chính để thúc đẩy tiêu thụ tăng doanh thu bán hàng 78

3.2.7. Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. 79

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY