Chuyên đề Một số giải pháp cho quá trình công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta

MỤC LỤC

A/ LỜI NÓI ĐẦU

B/ NỘI DUNG

ChươngI: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC.

1/ Con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong thời kỳ hiện nay ở đất nước ta

1. 1/ Quan điểm của Đảng về cônh nghiệp hoá- hiện đại hoá.

1. 2/ Khái niệm công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

2/ Công nghiệp hoá với mục đích gì ?

2. 1/ Tính chất của công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

2. 2/ Tính cấp thiết của công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

3/ Công nghiệp hoá -hiện đại hoá để làm gì?

Chương II: CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC TA HIỆN NAY

1/ Thành tựu

2/ Hạn chế

3/ Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

3. 1/ Thuận lợi

3. 2 / Khó khăn

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA

1/ Tạo nguồn vốn tích luỹ và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả

2/ Coi trọng công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

3/ Phát triển công nghiệp

4/ Xây dựnh một kết cấu hạ tầng vững chắc

5/ Phát triển một số nghành khác

6/ Đẩy mạnh và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật

7/ Thực hiện tốt vai trò quản lý của nhà nước

C/ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY