Chuyên đề Một số biện pháp tăng cường hoạt động xuất khẩu ở Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ (ELMACO ) 21.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 21.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 21.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh 51.2. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật đặt trong mối quan hệ tác động tới hoạt động xuất khẩu 61.2.1. Xét trong nội bộ Doanh nghiệp 61.2.2. Tác động từ bên ngoài 131.3. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu ở Elmaco 171.3.1. Kết quả xuất khẩu một số năm vừa qua 171.3.2. Tổ chức hoạt động xuất khẩu 221.3.3. Phân tích một số nội dung trong hoạt động xuất khẩu 281.3.4. Đánh giá khái quát 35PHẦN 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở ELMACO 402.1. Chủ trương của nhà nước giai đoạn tới 402.2. Định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới. 412.2.1. Định hướng phát triển chung 412.2.2. Các định hướng cơ bản trước mắt 412.3. Một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu ở Elmaco 422.3.1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp 422.3.2. Một số biện pháp 43KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ (ELMACO ) 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 2

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 2

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh 5

1.2. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật đặt trong mối quan hệ tác động tới hoạt động xuất khẩu 6

1.2.1. Xét trong nội bộ Doanh nghiệp 6

1.2.2. Tác động từ bên ngoài 13

1.3. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu ở Elmaco 17

1.3.1. Kết quả xuất khẩu một số năm vừa qua 17

1.3.2. Tổ chức hoạt động xuất khẩu 22

1.3.3. Phân tích một số nội dung trong hoạt động xuất khẩu 28

1.3.4. Đánh giá khái quát 35

PHẦN 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở ELMACO 40

2.1. Chủ trương của nhà nước giai đoạn tới 40

2.2. Định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới. 41

2.2.1. Định hướng phát triển chung 41

2.2.2. Các định hướng cơ bản trước mắt 41

2.3. Một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu ở Elmaco 42

2.3.1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với các doanh nghiệp 42

2.3.2. Một số biện pháp 43

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY