Chuyên đề Một số biện pháp nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất bao bì xi măng ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Thành Duy

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH DUY VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU 3

1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH Thành Duy 3

1.2. Một số đặc điểm có liên quan đến công tác sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thành Duy 5

1.2.1.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức và quản lý 5

1.2.2.Đặc điểm về sản phẩm 9

1.2.3. Đặc điểm về lao động, năng lực thực tế của đội ngũ lao động 13

1.2.4. Thị trường Nguyên vật liệu 16

1.2.5.Đặc điểm về công nghệ sản xuất: 17

1.3. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thành Duy trong thời gian vừa qua 21

CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH DUY 25

2.1. Một số chỉ tiêu đánh giá trình độ sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu 25

2.2 – Phân tích thực trạng công tác sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu của Công ty TNHH Thành Duy 26

2.2.1. Nguyên vật liệu 26

2.2.2. Phân tích thực trạng công tác sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu của Công ty TNHH Thành Duy 29

2.2.2.1.Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 29

2.2.2.2. Tỷ lệ sản phẩm sai hỏng 32

2.2.2.3. Tình hình hệ thống kho tàng của Công ty 36

2.2.2.3.1. Hệ thống kho tàng hiện tại của Công ty TNHH Thành Duy 36

2.2.2.3.2. Tình hình tiếp nhận, bảo quản và cấp phát NVL 36

2.2.2.3.3. Công tác kiểm tra hệ thống kho tàng 43

2.2.2.4 Nghiên cứu thị trường NVL và lựa chọn nhà cung cấp 48

2.2.2.5. Quản trị chi phí kinh doanh NVL 52

2.2.3. Đánh giá chung về công tác sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu 53

2.2.3.1. Ưu điểm 53

2.2.3.2. Hạn chế 55

2.2.3.3. Một số nguyên nhân chính 57

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thành Duy trong giai đoạn sắp tới 59

3.2.Một số biện pháp nhằm nâng cao trình độ sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thành Duy 61

3.2.1.Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng NVL 61

3.2.2. Áp dụng mô hình dự trữ nguyên vật liệu tối ưu 65

3.2.3 .Nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho cán bộ quản lý vật tư, công nhân sản xuất 66

3.2.4.Tăng cường quản lý và hạch toán tiêu dùng NVL, đảm bảo hạch toán chính xác 70

3.2.5. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thưởng phạt bằng vật chất, kết hợp với giáo dục đối với cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện sử dụng hợp lý và tiết kiệm NVL 72

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY