Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Anh

Công ty Hà Anh là Công ty thuộc Bộ Thương mại nên số lao động của Công ty đều do Bộ phân và điều chỉnh. Mặt khác, vì quy mô kinh doanh tương đối rộng nên lao động ở Công ty khá nhiều, tổng số cán bộ công nhân viên ở Công ty tính đến hết năm 2001 là 336 người trong đó có 246 người ở khu vực thị trấn Đông Anh, còn 90 người là các đơn vị trực thuộc. Bộ phận lao động trực tiếp bao gồm 221 người và 115 là các cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng ban và đơn vị trực thuộc. Số lao động trực tiếp của Công ty là 336 người kể cả hợp đồng nhắn hạn và dài hạn, do đó chất lượng khá cao vì đại học là 162 nhười, chiếm 48%.Trung cấp có 43 nhười, chiếm 13%, sơ cấp có 42 người, chiếm 12,5%, lao động trực tiếp tại Công ty chủ yếu là nhân viên bán hàng cho các cửa hàng là 89 người, chiếm 26%. Đảng viên có 77 người, chiếm 23% lao động tại Công ty

Công ty Hà Anh là Công ty thuộc Bộ Thương mại nên số lao động của Công ty đều do Bộ phân và điều chỉnh. Mặt khác, vì quy mô kinh doanh tương đối rộng nên lao động ở Công ty khá nhiều, tổng số cán bộ công nhân viên ở Công ty tính đến hết năm 2001 là 336 người trong đó có 246 người ở khu vực thị trấn Đông Anh, còn 90 người là các đơn vị trực thuộc. Bộ phận lao động trực tiếp bao gồm 221 người và 115 là các cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng ban và đơn vị trực thuộc. Số lao động trực tiếp của Công ty là 336 người kể cả hợp đồng nhắn hạn và dài hạn, do đó chất lượng khá cao vì đại học là 162 nhười, chiếm 48%.Trung cấp có 43 nhười, chiếm 13%, sơ cấp có 42 người, chiếm 12,5%, lao động trực tiếp tại Công ty chủ yếu là nhân viên bán hàng cho các cửa hàng là 89 người, chiếm 26%. Đảng viên có 77 người, chiếm 23% lao động tại Công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY