Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp I Hải Phòng

Tính tới cuối năm 2009 thì số vốn kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống còn là 99,798,113,216 đồng đƣợc hình thành từ 2 nguồn chính:- Vốn chủ sở hữu: 29,910,235,369 đồng;- Nợ phải trả: 69,887,877,847 đồng.Trong đó nợ phải trả chiếm tỷ trọng 70.03% trong tổng vốn. Đây là đặc thù của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp thƣờng chiếm dụng vốn để sản xuất kinh doanh.

Tính tới cuối năm 2009 thì số vốn kinh doanh của doanh nghiệp giảm xuống còn

là 99,798,113,216 đồng đƣợc hình thành từ 2 nguồn chính:

- Vốn chủ sở hữu: 29,910,235,369 đồng;

- Nợ phải trả: 69,887,877,847 đồng.

Trong đó nợ phải trả chiếm tỷ trọng 70.03% trong tổng vốn. Đây là đặc thù của

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp thƣờng chiếm

dụng vốn để sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY