Chuyên đề Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ỏ Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Haprosimex)

MỤC LỤCTrangLời nói đầu 1Phần I - Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 3 I. Các vấn đề cơ bản về thị trường 31. Khái niệm thị trường 32. Chức năng thị trường 33. Phân loại và phân đoạn thị trường 44. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 55. Nghiên cứu thị trường 6II. Một số vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hoá 71. Khái niệm 72. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 73. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu 94. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 10III. Quan niệm về duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 111. Thế nào là duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 112. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là một tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp 123. Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 13Phần II - Thực trạng về công tác duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 17I. Giới thiệu chung về Công ty Haprosimex 171. Quá trình hình thành và phát triển 172. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 173. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 18 4. Ngành nghề kinh doanh 195. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 20 II. Thực trạng về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 221. Cơ cấu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 222. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua các năm 253. Xu hướng biến đổi của môi trường quốc tế và dự báo về thị trường xuấtnhập khẩu 264. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 29III. Phân tích thực trạng về duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 32 1. Tình hình cạnh tranh trên thị trường 322. Kết quả tiêu thụ theo thị trường 343. Nội dung của hoạt động tiêu thụ của Công ty trong thời gian qua 354. Một số chính sách tiêu thụ mà Công ty thực hiện trong những năm qua 37IV. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 391. Những ưu điểm cần phát huy 392. Những tồn tại cần khắc phục 413. Những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên 41Phần III - Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty Haprosimex 43I. Mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 431. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới 432. Một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch cụ thể cho năm 2002 43II. Một số giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 441. Cải tiến và hoàn thiện cơ cấu phòng tổ chức kinh doanh 442. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường 453. Nâng cao chất lượng sản phẩm 464. Tổ chức quản lý có hiệu quả mạng lưới tiêu thụ 475. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ cho sản phẩm 476. Áp dụng chính sách giá cả mềm dẻo 48 7. Củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường 488. Một số biện pháp khác 499. Một số kiến nghị về chính sách quản lý vĩ mô 50Kết luận 52Tài liệu tham khảo.53

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Phần I - Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm 3

I. Các vấn đề cơ bản về thị trường 3

1. Khái niệm thị trường 3

2. Chức năng thị trường 3

3. Phân loại và phân đoạn thị trường 4

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 5

5. Nghiên cứu thị trường 6

II. Một số vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hoá 7

1. Khái niệm 7

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 7

3. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu 9

4. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 10

III. Quan niệm về duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 11

1. Thế nào là duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 11

2. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là một tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp 12

3. Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 13

Phần II - Thực trạng về công tác duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu

hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 17

I. Giới thiệu chung về Công ty Haprosimex 17

1. Quá trình hình thành và phát triển 17

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty 17

3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 18

4. Ngành nghề kinh doanh 19

5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 20

II. Thực trạng về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 22

1. Cơ cấu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 22

2. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua các năm 25

3. Xu hướng biến đổi của môi trường quốc tế và dự báo về thị trường xuấtnhập khẩu 26

4. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 29

III. Phân tích thực trạng về duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 32

1. Tình hình cạnh tranh trên thị trường 32

2. Kết quả tiêu thụ theo thị trường 34

3. Nội dung của hoạt động tiêu thụ của Công ty trong thời gian qua 35

4. Một số chính sách tiêu thụ mà Công ty thực hiện trong những năm qua 37

IV. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 39

1. Những ưu điểm cần phát huy 39

2. Những tồn tại cần khắc phục 41

3. Những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên 41

Phần III - Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty Haprosimex 43

I. Mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 43

1. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới 43

2. Một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch cụ thể cho năm 2002 43

II. Một số giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 44

1. Cải tiến và hoàn thiện cơ cấu phòng tổ chức kinh doanh 44

2. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường 45

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm 46

4. Tổ chức quản lý có hiệu quả mạng lưới tiêu thụ 47

5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ cho sản phẩm 47

6. Áp dụng chính sách giá cả mềm dẻo 48

7. Củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường 48

8. Một số biện pháp khác 49

9. Một số kiến nghị về chính sách quản lý vĩ mô 50

Kết luận 52

Tài liệu tham khảo.53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY