Chuyên đề Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty DAEWOO-HANEL

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3

I. Vị trí, vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp 3

1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3

2. Vị trí vai trò và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 4

2.1 Vị trí, vai trò của việc tiêu thụ sản phẩm 4

2.2 ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5

2.2.1 Công tác tiêu thụ sản phẩm là một khâu quyết định của chu kỳ sản xuất kinh doanh 5

2.2.2 Công tác tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong việc làm tăng thị phần phát triển thị trường 5

2.2.3 Công tác tiêu thụ sản phẩm góp phần làm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5

II. Nội dung chủ yếu của công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 6

1. Nghiên cứu thị trường 6

1.1 Khái niệm và vai trò của thị trường 6

1.2 Nghiên cứu nhu cầu thị trường - xác định mặt hàng kinh doanh, khối lượng sản xuất kinh doanh 6

1.3 Dự báo thị trường 8

2. Kế hoạch hoá khâu tiêu thụ 9

2.1 Kế hoạch hoá bán hàng 9

2.2 Kế hoạch hoá chi phí tiêu thụ sản phẩm 9

3. Công tác quảng cáo 9

4. Các chính sách tiêu thụ 10

4.1 Chính sách xúc tiến bán hàng 10

4.1.1 Xúc tiến bán hàng 10

4.1.2 Các hoạt động yểm trợ 11

4.2. Chính sách sản phẩm 11

4.3 Chính sách giá 11

4.3.1 Khái niệm 11

4.3.2 Nguyên tắc về định giá trong kinh doanh 12

4.3.3 Phương pháp định giá 12

4.3.4 Các loại chính sách giá cả 13

5. Tổ chức hoạt động tiêu thụ 14

5.1 Xác định hệ thống kênh tiêu thụ 14

5.1.1 Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 14

5.1.2 Xác định các loại kênh tiêu thụ sản phẩm 15

5.2 Trang thiết bị nơi bán hàng 18

5.3. Tổ chức bán hàng 19

6. Các dịch vụ sau bán hàng 19

7. Các chỉ tiêu đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 19

7.1 Hiệu quả về mặt xã hội 20

7.2 Hiệu quả đối với doanh nghiệp 20

7.3 Hiệu quả đối với khách hàng 20

III. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 22

1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 22

1.1 Giá thành sản phẩm 22

1.2 Chất lượng sản phẩm 23

1.3 Cơ cấu mặt hàng 24

1.4 Các biện pháp quảng cáo, khuyến mãi 24

1.5 Mạng kênh phân phối và dịch vụ sau bán hàng 24

2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 25

2.1 Tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng 25

2.2 Quy mô dân số và thu nhập bình quân đầu người 25

2.3 Số lượng các đối thủ cạnh tranh 25

2.4 Thị hiếu của người tiêu dùng 25

Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty Daewoo - Hanel 26

I. Khái quát về công ty DAEWOO – HANEL và những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty Daewoo-Hanel 26

1. Chiến lược và kế hoạch hoá của công ty DAEWOO-hanel 27

2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường của công ty daewoo-hanel 28

3. Đặc điểm dây chuyền công nghệ sản xuất và máy móc thiết bị 29

4. Đặc điểm lao động của công ty 30

5. Đặc điểm về nguyên vật liệu của công ty 31

6. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 31

II. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua 33

1. Đặc điểm thị trường và đối thủ cạnh tranh 33

1.1 Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty Daewoo Hanel 33

1.1.1 Thị trường trong nước : 33

2.1.2 Thị trường nước ngoài : 34

2.2 Đối thủ cạnh tranh 34

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 35

2.1 Tình hình sản xuất sản phẩm của công ty qua các năm: 36

2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của công ty: 36

2.3 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trường: 37

2.3.1 Doanh thu bán hàng theo thị trường mặt hàng Ti vi: 37

2.3.2 Doanh thu bán hàng theo thị trường mặt hàng Tủ lạnh 37

2.3.3 Doanh thu bán hàng theo thị trường mặt hàng Điều hòa 38

2.3.4 Doanh thu bán hàng theo thị trường mặt hàng Lái tia 38

2.3.5 Doanh thu bán hàng theo thị trường mặt hàng Lái tia 39

3. Phương thức phân phối và tiêu thụ sản phẩm 40

4. Các hoạt động yểm trợ tiêu thụ sản phẩm 41

4.1 Quảng cáo, khuyến mãi : 41

4.2 Tổ chức các hội nghị khách hàng : 41

4.3 Dịch vụ sau bán hàng: 42

III. Đánh giá ưu - nhược điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty DAEWOO-HANEL 42

1. Ưu điểm: 42

2. Nhược điểm và nguyên nhân của những tồn tại 44

2.1 Nghiên cứu thị trường : 44

2.2 Chiến lược sản phẩm chưa được đổi mới kịp thời 44

2.3 Chính sách giá cả linh hoạt nhưng chưa thật mềm dẻo 44

2.4 Chính sách quảng cáo chưa được quan tâm đúng mức, chi phí cho quảng cáo còn thấp. 45

2.5 Công tác tổ chức và quản lý mạng lưới tiêu thụ còn lỏng lẻo chưa mang lại hiệu quả cao. 45

2.6 Đội ngũ nhân viên bán hàng chưa được đào tạo chuyên nghiệp 45

Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty DAEWOO- HANEL 46

I. Mục tiêu và phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 46

1.Thuận lợi 46

2. Khó khăn 47

3. Phương hướng nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 47

II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty DAEWOO - HANEL 49

1. Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường 49

2. Nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm 51

3. Tổ chức tốt và quản lý có hiệu quả mạng lưới tiêu thụ 52

4. áp dụng chính sách giá cả mềm dẻo 53

5. Tổ chức đào tạo huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên bán hàng 54

6. Tăng cường hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm 55

6.1 Quảng cáo: 55

6.2 Hoạt động xúc tiến và yểm trợ bán hàng 56

7. Cải thiện và củng cố uy tín của công ty trên thị trường 56

Kết luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY