Chuyên đề Marketing- Mix trong kinh doanh dầu lon ở Công ty TNHH Đất Việt

MỤC LỤCLời mở đầu 1Phần I. Những vấn đề lý luận về Marketing- Mix 3I. Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 31. Marketing là gì? 32. Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp. 6II. Nội dung của hoạt động Marketing- Mix. 71. Chiến lược sản phẩm 82. Chiến lược giá cả 93. Chiến lược phân phối. 124. Chiến lược xúc tiến, khuyếch trương. 14III. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình Marketing. 171. Chính sách sản phẩm. 182. Chính sách giá cả 193. Chính sách phân phối 234. Chính sách khuếch trương 23 Phần II. Thực trạng hoạt động Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 26I. Hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 261. Lịch sử hình thành và phát triển của Đất Việt. 262. Kết quả kinh doanh dầu lon thời gian qua và mục tiêu của công ty trong thời gian tới. 293. Các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty 34II. Thực trạng ứng dụng Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 401. Phân tích các yếu tố tác động đến việc bảo vệ thị phần thị trường của công ty TNHH Đất Việt. 402. Chiến lược thị trường của công ty TNHH Đất Việt 483. Thực trạng của việc ứng dụng Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon. 484. Đánh giá những thành công và hạn chế trong Marketing- Mix của công ty TNHH Đất Việt 52 Phần III. Hoàn thiện Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công tyTNHH Đất Việt 54I. Cơ sở để hoàn thiện Marketing- Mix của sản phẩm dầu lon 541. Nhu cầu thị trường và khách hàng 542. Môi trường Marketing. 55 3. Khả năng và nguồn lực của doanh ngiệp . 55II. Hoàn thiện Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 561. Xây dựng chiến lược Marketing. 562. Chiến lược sản phẩm 563. Chiến lược giá cả: 564. Chiến lược phân phối. 575. Chiến lược xúc tíến hỗn hợp 576. Phân đoan thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 587. Định hướng chiến lược Marketing. 588. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình hợp nhất của công ty TNHH Đất Việt: 59Kết luận 60

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần I. Những vấn đề lý luận về Marketing- Mix 3

I. Marketing và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3

1. Marketing là gì? 3

2. Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp. 6

II. Nội dung của hoạt động Marketing- Mix. 7

1. Chiến lược sản phẩm 8

2. Chiến lược giá cả 9

3. Chiến lược phân phối. 12

4. Chiến lược xúc tiến, khuyếch trương. 14

III. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình Marketing. 17

1. Chính sách sản phẩm. 18

2. Chính sách giá cả 19

3. Chính sách phân phối 23

4. Chính sách khuếch trương 23

Phần II. Thực trạng hoạt động Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 26

I. Hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 26

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Đất Việt. 26

2. Kết quả kinh doanh dầu lon thời gian qua và mục tiêu của công ty trong thời gian tới. 29

3. Các yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh dầu lon của công ty 34

II. Thực trạng ứng dụng Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 40

1. Phân tích các yếu tố tác động đến việc bảo vệ thị phần thị trường của công ty TNHH Đất Việt. 40

2. Chiến lược thị trường của công ty TNHH Đất Việt 48

3. Thực trạng của việc ứng dụng Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon. 48

4. Đánh giá những thành công và hạn chế trong Marketing- Mix của công ty TNHH Đất Việt 52

Phần III. Hoàn thiện Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công tyTNHH Đất Việt 54

I. Cơ sở để hoàn thiện Marketing- Mix của sản phẩm dầu lon 54

1. Nhu cầu thị trường và khách hàng 54

2. Môi trường Marketing. 55

3. Khả năng và nguồn lực của doanh ngiệp . 55

II. Hoàn thiện Marketing- Mix cho sản phẩm dầu lon của công ty TNHH Đất Việt 56

1. Xây dựng chiến lược Marketing. 56

2. Chiến lược sản phẩm 56

3. Chiến lược giá cả: 56

4. Chiến lược phân phối. 57

5. Chiến lược xúc tíến hỗn hợp 57

6. Phân đoan thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 58

7. Định hướng chiến lược Marketing. 58

8. Sự phối hợp các biện pháp Marketing trong một chương trình hợp nhất của công ty TNHH Đất Việt: 59

Kết luận 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY