Chuyên đề Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21.1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21.2. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 51.2.1. Khái niệm: 51.3. LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 61.3.1. Khái niệm: 61.3.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 71.3.2.2. Thu thập thông tin cơ sở. 111.3.2.3. Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. 131.3.2.4. Thực hiện thủ tục phân tích. 141.3.2.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. 151.3.2.6. Nghiên cứu hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát. 211.4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 211.4.1. Chương trình kiểm toán 211.4.2. Qui trình thiết kế chương trình kiểm toán 22CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 252.1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN. 252.1.1. Quá trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC do công ty A&C thực hiện. 252.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC KIỂM TOÁN 262.2.1 Gửi thư chào kiểm toán 262.2.2. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán 312.2.3. Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên 332.2.4 Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược 342.3 THỰC TRẠNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG THỂ 382.3.1 Thu thập thông tin về khách hàng 382.3.2 Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ 422.3.3 Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ BCTC 502.3.4. Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu 562.3.4.1. Đánh giá rủi ro 562.3.4.2 Tính trọng yếu trong kiểm toán: 582.3.4.3 Phân bổ mức trọng yếu trong các khoản mục 602.4. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 632.4.1 Tài liệu yêu cầu khách hàng chuẩn bị 632.4.2. Chương trình kiểm toán. 64CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN. 663.1 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 663.1.1 Những ưu điểm chung trong thực tế lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Công ty A&C thực hiện. 663.1.2 Những tồn tại chung trong thực tế lập kế hoạch BCTC do Công ty A&C thực hiện 673.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC 673.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. 673.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược. 693.2.3. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. 693.2.4. Đối với việc thiết kế các thủ tục phân tích 703.2.5. Nâng cao hồ sơ kiểm toán. 72KẾT LUẬN 73

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

1.1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2

1.2. LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 5

1.2.1. Khái niệm: 5

1.3. LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 6

1.3.1. Khái niệm: 6

1.3.2.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 7

1.3.2.2. Thu thập thông tin cơ sở. 11

1.3.2.3. Thu thập thông tin về các nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. 13

1.3.2.4. Thực hiện thủ tục phân tích. 14

1.3.2.5. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. 15

1.3.2.6. Nghiên cứu hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát. 21

1.4. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 21

1.4.1. Chương trình kiểm toán 21

1.4.2. Qui trình thiết kế chương trình kiểm toán 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 25

2.1. KHÁI QUÁT VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN. 25

2.1.1. Quá trình lập kế hoạch kiểm toán BCTC do công ty A&C thực hiện. 25

2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC KIỂM TOÁN 26

2.2.1 Gửi thư chào kiểm toán 26

2.2.2. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm toán 31

2.2.3. Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên 33

2.2.4 Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược 34

2.3 THỰC TRẠNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG THỂ 38

2.3.1 Thu thập thông tin về khách hàng 38

2.3.2 Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ 42

2.3.3 Thực hiện các thủ tục phân tích sơ bộ BCTC 50

2.3.4. Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu 56

2.3.4.1. Đánh giá rủi ro 56

2.3.4.2 Tính trọng yếu trong kiểm toán: 58

2.3.4.3 Phân bổ mức trọng yếu trong các khoản mục 60

2.4. THỰC TRẠNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 63

2.4.1 Tài liệu yêu cầu khách hàng chuẩn bị 63

2.4.2. Chương trình kiểm toán. 64

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN. 66

3.1 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 66

3.1.1 Những ưu điểm chung trong thực tế lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Công ty A&C thực hiện. 66

3.1.2 Những tồn tại chung trong thực tế lập kế hoạch BCTC do Công ty A&C thực hiện 67

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC 67

3.2.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. 67

3.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược. 69

3.2.3. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. 69

3.2.4. Đối với việc thiết kế các thủ tục phân tích 70

3.2.5. Nâng cao hồ sơ kiểm toán. 72

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY