Chuyên đề Kênh phân phối các dịch vụ bảo hiểm tại công ty bảo hiểm xăng dầu PJICO

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung 2

Chương I: Một số vấn đề lý luận về kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm 2

I. Khái quát chung về kênh phân phối: 2

1.Khái niệm về kênh phân phối: 2

2. Vai trò của trung gian thương mại – thành viên kênh: 3

3. Chức năng của các thành viên của kênh phân phối: 4

II. Phân loại các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm 5

1. Hệ thống đại lý chuyên nghiệp: 6

2. Các mạng lưới phân phối kết hợp(Hệ thống phân phối bán hàng tại điểm) 6

3. Các văn phòng bán bảo hiểm: 6

4. Môi giới : 6

5. Các hệ thống phân phối khác: 7

III. Các căn cứ để lựa chọn và quản lý kênh phân phối: 7

1. Các căn cứ để lựa chọn kênh phân phối : 7

2. Quản lý kênh phân phối: 11

IV. Vai trò của đại lý trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 13

1. Khái niệm, phân loại và vai trò của đại lý bảo hiểm: 13

2.Nhiệm vụ và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm: 16

3. Quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm 21

4. Vấn đề xung đột theo chiều dọc và theo chiều ngang giữa các thành viên trong kênh phân phối: 29

Chương II: Thực trạng kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm ở công ty PJICO hiện nay 31

I. Sự ra đời và phát triển của công ty bảo hiểm PJICO 31

II. Kết quả kinh doanh của PJICO trong các năm qua 32

III. Thực trạng các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm của công ty PJICO hiện nay: 36

Chương III.Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tại PJICO 39

I.Phân tích những khó khăn và thuận lợi đối với công ty PJICO 39

1.1. Những thuận lợi 39

1.2. Những khó khăn 41

II. Chiến lược phát triển và chiến lược Marketing của PJICO 42

2.1. Chiến lược phát triển của PJICO Định hướng phát triển đến 2010 42

2.2.Chiến lược Marketing của PJICO 45

2. Môi giới: 55

3. Tổ chức kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng ở Việt Nam: 56

Kết Luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY