Chuyên đề Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Tổng lợi nhuận trước thuế là số chênh lệch giữa doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần từ hoạt động tài, thu nhập từ hoạt động khác. Do đặc điểm của công ty CP XNK vật tư nông nghiệp và nông sản tập trung chủ yếu kinh doanh phân bón hoá học, nên kế toán phải tính lãi, lỗ đối với từng mặt hàng phân bón, và hoạt động tài chính, hoạt động khác. - Kế toán sử dụng TK 911 để xác định toàn bộ kết quả kinh doanh trong kỳ kế toàn; bút toán định khoản sau: + TK 911 xác định kết quả hoạt động kinh doanh + Các TK liên quan TK 511, TK 532, Tk 531, TK 632, TK 641 TK 711, TK 721,TK 811, TK 821, , TK 333

Tổng lợi nhuận trước thuế là số chênh lệch giữa doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần từ hoạt động tài, thu nhập từ hoạt động khác.

Do đặc điểm của công ty CP XNK vật tư nông nghiệp và nông sản tập trung chủ yếu kinh doanh phân bón hoá học, nên kế toán phải tính lãi, lỗ đối với từng mặt hàng phân bón, và hoạt động tài chính, hoạt động khác.

- Kế toán sử dụng TK 911 để xác định toàn bộ kết quả kinh doanh trong kỳ kế toàn; bút toán định khoản sau:

+ TK 911 xác định kết quả hoạt động kinh doanh

+ Các TK liên quan TK 511, TK 532, Tk 531, TK 632, TK 641 TK 711, TK 721,TK 811, TK 821, , TK 333

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY