Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây lắp 54

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦUPHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 1I. KHÁI NIỆM,Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 11. Khái niệm tiền lương 12. Ý nghĩa của lao động tiền lương 13. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 1II: PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 21 Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động. 22. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. 23. Phân loại lao động theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp kết hợp với tính chất lao động. 23.1.1 Lao động tại doanh nghiệp được chia thành: 23.1.2 Xét theo tính chất lao động, lao động trong các lĩnh vực chia thành : 2III. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG 31.Hình thức trả lương theo thời gian. 32. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 3IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT VÀ KPCĐ. 41. Quỹ tiền lương. 42. Quỹ Bảo hiểm xã hội. 43. Quỹ Bảo hiểm y tế. 54. Kinh phí công đoàn 51. Hạch toán số lượng lao động. 52. Hạch toán sử dụng thời gian lao động 63. Hạch toán kết quả lao động 6IV. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG, NGHỈ PHÉP 71. Cách tính tiền lương, trợ cấp BHXH 72. Thanh tóan tiền lương, trợ cấp BHXH cho người lao động. 93. Chứng từ sử dụng. 94. Kế toán tiền lương 105. Kế toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 11PHẦN II HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 141. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 141.1 Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp Xây lắp 54 141.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp Xây lắp 54 161.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 161.2.2 Nhiệm vụ: 161.2.3 Quyền hạn 161.3 Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp XL54 161.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 171.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 171.4 Đặc điểm của tổ chức sản xuất 181.4.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất 181.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 182 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 182.1 Tổ chức bộ máy kế toán 182.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 182.3 Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán 192.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại xí nghiệp xây lắp 54 192.5 Cách tính lương, trả lương tại Xí Nghiệp Xây Lắp 54 203. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XNXL 54. 243.1 Hạch toán tiên lương. 243.1.1 Bộ phận cơ quan xí nghiệp Xây Lắp 54 243.1.2 Bộ phận gián tiếp thi công công trình. 323.1. 3 Bộ phận nhân công thuê ngoài. 364. Hạch toán khoản thu, trích BHXH. 405. Hạch toán các khoản thu, trích BHYT 436 Hạch toán KPCĐ. 44  Phần III : MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54. 451-Ưu điểm : 452-Nhược điểm : 473-Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Xây lắp 54 : 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 1

I. KHÁI NIỆM,Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 1

1. Khái niệm tiền lương 1

2. Ý nghĩa của lao động tiền lương 1

3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương 1

II: PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 2

1 Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động. 2

2. Phân loại theo lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. 2

3. Phân loại lao động theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp kết hợp với tính chất lao động. 2

3.1.1 Lao động tại doanh nghiệp được chia thành: 2

3.1.2 Xét theo tính chất lao động, lao động trong các lĩnh vực chia thành : 2

III. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG 3

1.Hình thức trả lương theo thời gian. 3

2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 3

IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT VÀ KPCĐ. 4

1. Quỹ tiền lương. 4

2. Quỹ Bảo hiểm xã hội. 4

3. Quỹ Bảo hiểm y tế. 5

4. Kinh phí công đoàn 5

1. Hạch toán số lượng lao động. 5

2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động 6

3. Hạch toán kết quả lao động 6

IV. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG, NGHỈ PHÉP 7

1. Cách tính tiền lương, trợ cấp BHXH 7

2. Thanh tóan tiền lương, trợ cấp BHXH cho người lao động. 9

3. Chứng từ sử dụng. 9

4. Kế toán tiền lương 10

5. Kế toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 11

PHẦN II HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 14

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 14

1.1 Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp Xây lắp 54 14

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp Xây lắp 54 16

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 16

1.2.2 Nhiệm vụ: 16

1.2.3 Quyền hạn 16

1.3 Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp XL54 16

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 17

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 17

1.4 Đặc điểm của tổ chức sản xuất 18

1.4.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất 18

1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 18

2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54 18

2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 18

2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 18

2.3 Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán 19

2.4 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại xí nghiệp xây lắp 54 19

2.5 Cách tính lương, trả lương tại Xí Nghiệp Xây Lắp 54 20

3. Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại XNXL 54. 24

3.1 Hạch toán tiên lương. 24

3.1.1 Bộ phận cơ quan xí nghiệp Xây Lắp 54 24

3.1.2 Bộ phận gián tiếp thi công công trình. 32

3.1. 3 Bộ phận nhân công thuê ngoài. 36

4. Hạch toán khoản thu, trích BHXH. 40

5. Hạch toán các khoản thu, trích BHYT 43

6 Hạch toán KPCĐ. 44

Phần III : MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 54. 45

1-Ưu điểm : 45

2-Nhược điểm : 47

3-Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Xây lắp 54 : 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY