Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 31.1. Đặc điểm về lao động tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 31.2. Các hình thức trả lương của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển Đô thị Hà Đông 101.3. Tính bảo hiểm được trích 16CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 212.1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 212.1.1. Chứng từ sử dụng 212.1.2. Tài khoản sử dụng 312.1.3. Trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 332.1.3.1. Hạch toán BHXH 332.1.3.2. Hạch toán BHYT 352.1.3.3. Hạch toán KPCĐ 352.1.4. Sổ kế toán 38CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 443.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 443.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 443.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 443.1.3. Ưu điểm 473.1.4. Nhược điểm 493.2. Một số ý kiến đề xuất 503.3. Hiệu quả của việc thực hiện ý kiến hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .51KẾT LUẬN 53DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 3

1.1. Đặc điểm về lao động tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 3

1.2. Các hình thức trả lương của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển Đô thị Hà Đông 10

1.3. Tính bảo hiểm được trích 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 21

2.1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 21

2.1.1. Chứng từ sử dụng 21

2.1.2. Tài khoản sử dụng 31

2.1.3. Trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 33

2.1.3.1. Hạch toán BHXH 33

2.1.3.2. Hạch toán BHYT 35

2.1.3.3. Hạch toán KPCĐ 35

2.1.4. Sổ kế toán 38

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 44

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 44

3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 44

3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hà Đông 44

3.1.3. Ưu điểm 47

3.1.4. Nhược điểm 49

3.2. Một số ý kiến đề xuất 50

3.3. Hiệu quả của việc thực hiện ý kiến hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .51

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY