Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần In Hà Nội

MỤC LỤCCHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG , TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI 1.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Công ty cổ phần in Hà Nội 3 1.1.1. Đặc điểm lao động tại Công ty cổ phần in Hà Nội 3 1.1.2. Phân loại lao động 41.2 Các hình thức trả lương và nguyên tắc trả lương tại công ty 51.3 Hạch toán ban đầu về các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty 6 1.3.1 Các khoản trích theo lương tại công ty 6 1.3.2 Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 71.4. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của công ty 10CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI.2.1 Kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 22 2.1.1 Danh mục chứng từ về tiền lương tại công ty 22 2.1.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương 24 2.1.3 Tài khoản sử dụng 24 2.1.4 Quy trình kế toán 252.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 31 2.2.1 Danh mục chứng từ sử dụng 31 2.2.2 Tài khoản sử dụng 35 2.2.3 Quy trình kế toán 35CHƯƠNGIII: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 41 3.1.1.Ưu điểm của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần in Hà Nội 41 3.1.2. Nhược điểm của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần in Hà Nội 45 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 473.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần In Hà Nội 47KẾT LUẬN 52DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 53DANH MỤC BẢNG BIỂU 54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG , TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI

1.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Công ty cổ phần in Hà Nội 3

1.1.1. Đặc điểm lao động tại Công ty cổ phần in Hà Nội 3

1.1.2. Phân loại lao động 4

1.2 Các hình thức trả lương và nguyên tắc trả lương tại công ty 5

1.3 Hạch toán ban đầu về các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty 6

1.3.1 Các khoản trích theo lương tại công ty 6

1.3.2 Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 7

1.4. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của công ty 10

CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI.

2.1 Kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 22

2.1.1 Danh mục chứng từ về tiền lương tại công ty 22

2.1.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương 24

2.1.3 Tài khoản sử dụng 24

2.1.4 Quy trình kế toán 25

2.2. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 31

2.2.1 Danh mục chứng từ sử dụng 31

2.2.2 Tài khoản sử dụng 35

2.2.3 Quy trình kế toán 35

CHƯƠNGIII: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 41

3.1.1.Ưu điểm của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần in Hà Nội 41

3.1.2. Nhược điểm của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty cổ phần in Hà Nội 45

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần in Hà Nội 47

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần In Hà Nội 47

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 53

DANH MỤC BẢNG BIỂU 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY