Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cao su Hà Nội

MỤC LỤC Phần I: Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 21. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động 22. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống. 3II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ. 51. Yêu cầu quản lý sức lao động. 62. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương. 73. Quĩ tiền lương. 114. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 12III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương. 131. Hạch toán lao động. 132. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH. 14IV. NHiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương. 141. Nhiệm vụ kế toán. 142. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 153. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 18Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cao su hà nội 29I. Lịch sử công ty 29II. Chức năng nhiệm vụ và đặc trưng sản xuất kinh doanh của công ty 311. Tình hình công tác quản lý lao động 352. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 36III. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su Hà Nội 39Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 69I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 691. Hạch toán Lao động 692. Tính lương và BHXH trả cho người lao động 703. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 714. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 71II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội 73III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cao su Hà Nội 73Kết luận 75

MỤC LỤC

Phần I: Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2

1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động 2

2. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí của yếu tố lao động sống. 3

II. phân loại lao động, các hình thức tiền lương và các quỹ. 5

1. Yêu cầu quản lý sức lao động. 6

2. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương. 7

3. Quĩ tiền lương. 11

4. Quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 12

III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản chi tiêu lương. 13

1. Hạch toán lao động. 13

2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH. 14

IV. NHiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương. 14

1. Nhiệm vụ kế toán. 14

2. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15

3. Kế toán tổng hợp tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 18

Phần II: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cao su hà nội 29

I. Lịch sử công ty 29

II. Chức năng nhiệm vụ và đặc trưng sản xuất kinh doanh của công ty 31

1. Tình hình công tác quản lý lao động 35

2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 36

III. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su Hà Nội 39

Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 69

I. Nhận xét chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cao su hà nội 69

1. Hạch toán Lao động 69

2. Tính lương và BHXH trả cho người lao động 70

3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 71

4. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 71

II. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền Lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cao su Hà Nội 73

III. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cao su Hà Nội 73

Kết luận 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY