Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18

Xí nghiệp X 18 là xí nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có một yêu cầu khác nhau về tập hợp chi phí sản xuất. Vì vậy việc xác định đối tượng chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Tại xí nghiệp X 18 mỗi phân xưởng đảm nhiệm hết các khâu từ khi nhập nguyên vât liệu đến khi sản xuất ra thành phẩm và thực hiện một cách độc lập. Trong từng phân xưởng, quy trình công nghệ lại được xây dựng theo kiểu liên tục, gồm nhiều giai đoạn khác nhau, kết quả của từng giai đoạn không được bán ra ngoài. Do đặc điểm của quy trình công nghệ như trên và để đáp ứng yêu cầu quản lý, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp X18 xác định là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chi tiết cho từng phân xưởng.

Xí nghiệp X 18 là xí nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng có một yêu cầu khác nhau về tập hợp chi phí sản xuất. Vì vậy việc xác định đối tượng chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Tại xí nghiệp X 18 mỗi phân xưởng đảm nhiệm hết các khâu từ khi nhập nguyên vât liệu đến khi sản xuất ra thành phẩm và thực hiện một cách độc lập. Trong từng phân xưởng, quy trình công nghệ lại được xây dựng theo kiểu liên tục, gồm nhiều giai đoạn khác nhau, kết quả của từng giai đoạn không được bán ra ngoài. Do đặc điểm của quy trình công nghệ như trên và để đáp ứng yêu cầu quản lý, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp X18 xác định là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chi tiết cho từng phân xưởng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY