Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319

Mục lục TrangLời nói đầu 1Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319. 31.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319. 3I.2. Đặc điểm luẩn chuyển vật liệu của Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 5I.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 6Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 82.1 Hạch toán kế toán chi tiết nhập nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 81. Thủ tục nhập kho 82. Thủ tục xuất kho 202.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 3192.2.1 Đối với nguyên vật liệu2.2.2 Tài khoản sử dụng cho hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 3192.2.3 Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu2.2.3.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu2.2.3.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 23Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 503.1 Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 503.1.1 Về ưu điểm 513.1.2 Về nhược điểm 523.1.3 Phương hướng hoàn thiện3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 3193.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán3.2.3 Về chứng từ luân chuyển3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp 53Kết luận 60 Danh mục viết tắt

Mục lục

Trang

Lời nói đầu 1

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319. 3

1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319. 3

I.2. Đặc điểm luẩn chuyển vật liệu của Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 5

I.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 6

Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 8

2.1 Hạch toán kế toán chi tiết nhập nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 8

1. Thủ tục nhập kho 8

2. Thủ tục xuất kho 20

2.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319

2.2.1 Đối với nguyên vật liệu

2.2.2 Tài khoản sử dụng cho hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319

2.2.3 Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu

2.2.3.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu

2.2.3.2 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 23

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 50

3.1 Nhận xét về kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319 50

3.1.1 Về ưu điểm 51

3.1.2 Về nhược điểm 52

3.1.3 Phương hướng hoàn thiện

3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán NVL tại Xí nghiệp Xây lắp và Dạy nghề Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên 319

3.2.1 Về công tác quản lý nguyên vật liệu

3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán

3.2.3 Về chứng từ luân chuyển

3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết

3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp 53

Kết luận 60

Danh mục viết tắt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY