Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp gạch Vũ Hội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI 31.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại xí nghiệp 31.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 31.1.2. Phân loại nguyên vật liệu 41.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Xí nghiệp. 41.2.1. Quá trình nhập kho nguyên vật liệu 41.2.2. Quá trình xuất kho nguyên vật liệu 51.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty 6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI 82.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 82.1.1. Kế toán tình hình nhập kho nguyên vật liệu 92.1.2. Kế toán tình hình xuất kho nguyên vật liệu 192.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 262.3. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Xí nghiệp gạch Vũ Hội 40CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI. 413.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp gạch Vũ Hội và phương hướng hoàn thiện 413.1.1. Ưu điểm 413.1.2. Nhược điểm 423.1.3. Phương hướng hoàn thiện 433.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 433.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 43KẾT LUẬN 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI 3

1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại xí nghiệp 3

1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 3

1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu 4

1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Xí nghiệp. 4

1.2.1. Quá trình nhập kho nguyên vật liệu 4

1.2.2. Quá trình xuất kho nguyên vật liệu 5

1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu của công ty 6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI 8

2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8

2.1.1. Kế toán tình hình nhập kho nguyên vật liệu 9

2.1.2. Kế toán tình hình xuất kho nguyên vật liệu 19

2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 26

2.3. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Xí nghiệp gạch Vũ Hội 40

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH VŨ HỘI. 41

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp gạch Vũ Hội và phương hướng hoàn thiện 41

3.1.1. Ưu điểm 41

3.1.2. Nhược điểm 42

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 43

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 43

3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 43

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY