Chuyên đề Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng tổng hợp Ngọc Cường

Công ty xây dựng tổng hợp Ngọc Cường vật liệu xuất kho chủ yếu sử dụng để xây dựng các công trình, đáp ứng được tiến độ thi công. Bởi vậy kế toán tổng hợp xuất vật liệu phải phản ánh kịp thời theo từng đội, tổ trong Công ty, đảm bảo chính xác chi phí vật liệu trong toàn bộ chi phí sản xuất.Trước khi bắt đầu sản xuất theo định mức hay theo một hợp đồng kinh tế thì bộ phận phòng kỹ thuật hay các phân xưởng sản xuất sẽ viết “Phiếu đề xuất vật tư” theo đúng số lượng, chất lượng yêu cầu của hợp đồng hay theo định mức. Các phiếu đề xuất vật tư do các phân xưởng sản xuất đưa lên phòng kỹ thuật, phòng kỹ thuật sẽ đưa lên Giám đốc duyệt, sau đó mang đến phòng kế toán viết phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được chia thành 2 liên: 1 liên lưu tại phòng vật tư, còn liên kia đưa lên cho quản đốc phân xưởng mang đến kho lĩnh rồi lại giao cho thủ kho. Định kỳ kế toán xuống kho để nhận các chứng từ đó cùng với các chứng từ nhập khác có liên quan. Giá thực tế vật tư xuất kho: Công ty xây dựng tổng hợp Ngọc Cường tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp: Nhập trước - xuất trước: xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Vì vậy, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho.

Công ty xây dựng tổng hợp Ngọc Cường vật liệu xuất kho chủ yếu sử dụng để xây dựng các công trình, đáp ứng được tiến độ thi công. Bởi vậy kế toán tổng hợp xuất vật liệu phải phản ánh kịp thời theo từng đội, tổ trong Công ty, đảm bảo chính xác chi phí vật liệu trong toàn bộ chi phí sản xuất.Trước khi bắt đầu sản xuất theo định mức hay theo một hợp đồng kinh tế thì bộ phận phòng kỹ thuật hay các phân xưởng sản xuất sẽ viết “Phiếu đề xuất vật tư” theo đúng số lượng, chất lượng yêu cầu của hợp đồng hay theo định mức.

Các phiếu đề xuất vật tư do các phân xưởng sản xuất đưa lên phòng kỹ thuật, phòng kỹ thuật sẽ đưa lên Giám đốc duyệt, sau đó mang đến phòng kế toán viết phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho được chia thành 2 liên: 1 liên lưu tại phòng vật tư, còn liên kia đưa lên cho quản đốc phân xưởng mang đến kho lĩnh rồi lại giao cho thủ kho. Định kỳ kế toán xuống kho để nhận các chứng từ đó cùng với các chứng từ nhập khác có liên quan.

Giá thực tế vật tư xuất kho: Công ty xây dựng tổng hợp Ngọc Cường tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp: Nhập trước - xuất trước: xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất. Vì vậy, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY