Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần Phát Triển Tây Hà Nội

Công ty có sử dụng máy vi tính và phần mềm kế toán MISA 7.9 để hỗ trợ cho công tác kế toán được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng, chính xác, tinh giản bộ máy kế toán làm cho bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả, bớt cồng kềnh.Ngoài các báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần Đức Thái còn lập một số báo cáo quản trị tùy theo yêu cầu của cấp quản lý như:+ Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo tuần, tháng, quý.+ Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả thực tế theo tuần, tháng, quý.+ Báo cáo tình hình nhập – xất – tồn vật tư theo tuần, tháng, quý.+ Báo cáo lợi nhuận theo từng công trình.

Công ty có sử dụng máy vi tính và phần mềm kế toán MISA 7.9 để hỗ trợ cho công tác kế toán được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi, dễ dàng, chính xác, tinh giản bộ máy kế toán làm cho bộ máy kế toán hoạt động có hiệu quả, bớt cồng kềnh.

Ngoài các báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước, Công ty Cổ phần Đức Thái còn lập một số báo cáo quản trị tùy theo yêu cầu của cấp quản lý như:

+ Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo tuần, tháng, quý.

+ Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả thực tế theo tuần, tháng, quý.

+ Báo cáo tình hình nhập – xất – tồn vật tư theo tuần, tháng, quý.

+ Báo cáo lợi nhuận theo từng công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY