Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phầm tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1LỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG 1 4ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ, SẢN PHẨM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 41.1. Đặc điểm chi phí sản phẩm của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế 41.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí 4CHƯƠNG 2 6THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 62.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế. 62.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) 62.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) 112.1.3. Kế toán sử dụng máy thi công 21CHƯƠNG 3: 45NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 453.1. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 453.2. Kiến nghị 46KẾT LUẬN 50DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 52NHẬN XÉT CỦA GIAO VIÊN HƯỚNG DẪN: 53PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 54

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 4

ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ, SẢN PHẨM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 4

1.1. Đặc điểm chi phí sản phẩm của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế 4

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí 4

CHƯƠNG 2 6

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 6

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế. 6

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) 6

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) 11

2.1.3. Kế toán sử dụng máy thi công 21

CHƯƠNG 3: 45

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 45

3.1. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45

3.2. Kiến nghị 46

KẾT LUẬN 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 52

NHẬN XÉT CỦA GIAO VIÊN HƯỚNG DẪN: 53

PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY