Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 31.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 31.2. Đặc diểm hoạt động kinh doanh và quá trình sản xuất sản phẩm 41.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 41.3.1.2. Phân loại chi phí 71.3.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 81.3.2. Giá thành sản phẩm 91.3.2.1. Đặc điểm về giá thành sản phẩm 91.3.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 91.3.2.3. Đối tượng tính giá thành 101.3.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 111.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 152.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 152.1.1. Hạch toán chi tiết 152.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 222.2.1. Hạch toán chi tiết 242.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 312.3.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung 312.3.1.1. Chi phí nhân viên phân xưởng – Granite 322.3.1.2. Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ - Granite 332.3.1.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 332.3.4. Chi phí dich vụ mua ngoài 372.3.5. Chi phí bằng tiền khác 372.3.6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 382.4. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm dở dang 462.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 462.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang 502.4.3. Xác định giá thành sản phẩm 522.4.3.1.Xác định chi phí để tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 532.4.3.2. Phân bổ chi phí giá thành cho các nhóm sản phẩm 542.4.4 Tính giá thành cho các sản phẩm 592.4.4.2. Tính giá thành cho các sản phẩm với các màu sắc khác nhau 62CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 663.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 663.2.1. Những thuận lợi 663.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 683.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 70KẾT LUẬN 79

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 3

1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 3

1.2. Đặc diểm hoạt động kinh doanh và quá trình sản xuất sản phẩm 4

1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 4

1.3.1.2. Phân loại chi phí 7

1.3.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 8

1.3.2. Giá thành sản phẩm 9

1.3.2.1. Đặc điểm về giá thành sản phẩm 9

1.3.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 9

1.3.2.3. Đối tượng tính giá thành 10

1.3.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 11

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 13

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 15

2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

2.1.1. Hạch toán chi tiết 15

2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 22

2.2.1. Hạch toán chi tiết 24

2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 31

2.3.1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung 31

2.3.1.1. Chi phí nhân viên phân xưởng – Granite 32

2.3.1.2. Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ - Granite 33

2.3.1.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 33

2.3.4. Chi phí dich vụ mua ngoài 37

2.3.5. Chi phí bằng tiền khác 37

2.3.6. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 38

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm dở dang 46

2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 46

2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang 50

2.4.3. Xác định giá thành sản phẩm 52

2.4.3.1.Xác định chi phí để tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 53

2.4.3.2. Phân bổ chi phí giá thành cho các nhóm sản phẩm 54

2.4.4 Tính giá thành cho các sản phẩm 59

2.4.4.2. Tính giá thành cho các sản phẩm với các màu sắc khác nhau 62

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 66

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 66

3.2.1. Những thuận lợi 66

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 68

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VLXD Văn Giang 70

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY