Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm bút máy Trường sơn

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng loại sản phẩm (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) và từng phân xưởng sau đó đem phân bổ cho từng sản phẩm (chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung). Mặc dù việc xác định này là phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty ( sản xuất hàng loạt loại nhỏ, quy trình sản xuất phức tạp kiểu song song, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục). Nhưng để thuận tiện cho các nhà quản lý khi xem xét thông tin kế toán, tiếp cận thông tin kế toán nhanh và chính xác, Công ty có thể tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng NM và trong từng NM sẽ chi tiết theo từng loại sản phẩm.Tại Công ty, quá trình sản xuất được tiến hành ở các phân xưởng, mỗi phân xưởng có nhiệm vụ riêng trong quá trình sản xuất và sự tiêu hao nguyên vật liệu ở các phân xưởng cũng khác nhau. Do vậy, việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại phân xưởng sau đó chi tiết cho từng loại sản phẩm là cần thiết.

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng loại sản phẩm (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) và từng phân xưởng sau đó đem phân bổ cho từng sản phẩm (chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung). Mặc dù việc xác định này là phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty ( sản xuất hàng loạt loại nhỏ, quy trình sản xuất phức tạp kiểu song song, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục). Nhưng để thuận tiện cho các nhà quản lý khi xem xét thông tin kế toán, tiếp cận thông tin kế toán nhanh và chính xác, Công ty có thể tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng NM và trong từng NM sẽ chi tiết theo từng loại sản phẩm.

Tại Công ty, quá trình sản xuất được tiến hành ở các phân xưởng, mỗi phân xưởng có nhiệm vụ riêng trong quá trình sản xuất và sự tiêu hao nguyên vật liệu ở các phân xưởng cũng khác nhau. Do vậy, việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại phân xưởng sau đó chi tiết cho từng loại sản phẩm là cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY