Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tiên Hoàng

MỤC LỤC  Phần I : các vấn đề chung 1.1 Khái niệm thành phẩm bán hàng và ý nghĩa công tác bán hàng 1.2 Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm 1.3 Khái niệm doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng . Nguyên tắc xác định kết quả doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.3.1 Doanh thu 1.3.2 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 1.3.3 Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng 1.4 Các phương thức bán và phương thức thanh toán 1.4.1 Các phương thức bán 1.4.2 Các phương thức thanh toán 1.5 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1.6 Chứng từ kế toán 1.6.1 Chứng từ kế toán 1.6.2 Các phương thức kế toán chi tiết 1.7 Kế toán thành phẩm 1.8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán 1.8.1 Tài khoản sử dụng Kế toán bán hàng theo các phương thức chủ yếu 1.8.2.1 Kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp 1.8.2.2 Kế toán bán hàng theo phương thức đi bán , gửi đại lý , ký gửi 1.8.2.3 Kế toán bán hàng đại lý ký gửi 1.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.9.1 Kế toán chi phí bán hàng 1.9.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.9.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh Phần II : Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng của đơn vị . I .Đặc điểm tình hình của công ty thương mại Tiên Hoàng 1. Quá trình phát triển của công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tiên Hoàng 2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm của công ty thương mại Tiên Hoàng II. Công tác tổ chức quản lý , tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty thương mại Tiên Hoàng A .Các phương thức bán hàng III Kế toán trị giá vốn hàng bán IV.chi phí bán hàng 1. chi phí bán hàng 2. Nội dung chi phí bán hàng 3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Phần III : Nhận xét và một số kiến nghị về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng 1. Những mặt tích cực 2. Một số vấn đề khác 3. Kết luận

MỤC LỤC

Phần I : các vấn đề chung

1.1 Khái niệm thành phẩm bán hàng và ý nghĩa công tác bán hàng

1.2 Các phương pháp xác định giá gốc của thành phẩm

1.3 Khái niệm doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng . Nguyên tắc xác định kết quả doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.3.1 Doanh thu

1.3.2 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu

1.3.3 Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1.4 Các phương thức bán và phương thức thanh toán

1.4.1 Các phương thức bán

1.4.2 Các phương thức thanh toán

1.5 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.6 Chứng từ kế toán

1.6.1 Chứng từ kế toán

1.6.2 Các phương thức kế toán chi tiết

1.7 Kế toán thành phẩm

1.8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán

1.8.1 Tài khoản sử dụng Kế toán bán hàng theo các phương thức chủ yếu

1.8.2.1 Kế toán bán hàng theo phương thức trực tiếp

1.8.2.2 Kế toán bán hàng theo phương thức đi bán , gửi đại lý , ký gửi

1.8.2.3 Kế toán bán hàng đại lý ký gửi

1.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.9.1 Kế toán chi phí bán hàng

1.9.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

1.9.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Phần II : Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng của đơn vị .

I .Đặc điểm tình hình của công ty thương mại Tiên Hoàng

1. Quá trình phát triển của công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tiên Hoàng

2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm của công ty thương mại Tiên Hoàng

II. Công tác tổ chức quản lý , tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty thương mại Tiên Hoàng

A .Các phương thức bán hàng

III Kế toán trị giá vốn hàng bán

IV.chi phí bán hàng

1. chi phí bán hàng

2. Nội dung chi phí bán hàng

3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Phần III : Nhận xét và một số kiến nghị về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng

1. Những mặt tích cực

2. Một số vấn đề khác

3. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY